ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Труфанова Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

правове регулювання, принципи оренди, укладення та припинення договору оренди державного та комунального майна

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей правового регулювання оренди державного та комунального майна в Україні в світлі нового Закону «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX. Автором акцентовано увагу на законодавчих нововведеннях, які зумовлені прийняттям нового закону. Проведено аналіз чинного законодавства з питань дослідження цивільно-правової правової природи договору оренди державного та комунального майна, проблематики віднесення його до публічних відносин. Досліджуються особливості правового регулювання укладення та припинення оренди державного та комунального майна.

У статті сформовано ряд пропозицій з удосконалення теоретичних засад концепції правового регулювання договору оренди державного та комунального майна у правовій доктрині.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80Text (дата звернення: 22.05.2021).

Цивільний кодекс України: Закон, Кодекс від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [дата звернення: 22.05.2021].

Господарський кодекс України: Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: http://df.duit.edu.ua/index.php/dictum/article/view/52 (дата звернення: 22.05.2021).

Мельниченко Н. М. Поняття та загальна характеристика припинення цивільно-правових договорів. Ученые записки Таврического национального университета им.В. И. Вернадского. 2011. Т. 24 (63). С. 345–358.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. №2269-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 (дата звернення: 22.05.2021).

Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади щодо забезпечення надходжень до державного бюджету орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном: Рішення Рахункової палати від 28.11.2017 року №24-7. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2017/24-7_2017/Zvit_24-7_2017.pdf (дата звернення: 22.05.2021).

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03 жовтня 2019 р. №157-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-IX#Text (дата звернення: 22.05.2021).

Деякі питання оренди державного та комунального майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#n36 (дата звернення: 22.05.2021).

Коваленко Ж. Коронавірус vs бізнес: як змінилися правила оренди державного та комунального майна. Адвокатське об’єднання «Вдовичен та партнери». URL: https://ov-partners.com/koronavirus-vs-biznes-yak-zminylysya-pravyla-orendy-derzhavnogo-ta-komunalnogo-majna/ (дата звернення: 22.05.2021).

Фонд держмайна презентує Топ – 10 найважливіших змін щодо оренди державного та комунального майна. Фонд державного майна України : веб-сайт. URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/news/fond-derzhmajna-prezentue-top-10-najvazhlivishih-zmin-schodo-orendi-derzhavnogo-ta-komunalnogo-majna-6247.html?fbclid=IwAR2LvInCXitLWMHscfXYryrkCnHaE8qHy0U2_LA1SLjLcQdNxasJLoZtRp4 [дата звернення: 22.05.2021].

Про затвердження примірних договорів оренди державного майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnih-dogo-a820 (дата звернення: 22.05.2021).

Завантаження

Опубліковано

27.10.2021

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Труфанова, Юлія. “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2021, pp. 156-61, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1221.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 647

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.