ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ В КОНТЕКСТІ ПОДІЙ 2014 РОКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Труфанова Західноукраїнський національний університет
  • Надія Мануляк Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

фізична особа, визнання особи безвісно відсутньою, інститут визнання особи безвісно відсутньою, особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом

Анотація

У статті представлений правовий аналіз поняття визнання особи безвісно відсутньою. Розкрито підходи різних науковців зокрема українських та зарубіжних до поняття особи яка є безвісно відсутньою. Розглянуто проблемні питання, які виникають під час практичного застосування інституту визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою, зокрема, проблеми визнання особи безвісно відсутньою, фізичної особи, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом. У статті проаналізовано законодавство України про визнання особи безвісно відсутнім в аспекті сьогодення та в контексті подій з 2014 року.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Січко Д.С. Окремі проблеми поновлення правового статусу особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою та з’явилась. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 28(1). С. 128-131.

Зинов’єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2011. 18 с.

Корчак Т.В. Цивільно правові наслідки оголошення фізичної особи померлою у сфері спадкових відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2015. Вип. 35. С. 174- 177.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою. URL:https://ukrreferat.com/chapters/pravosnavstvo/viznannya-fizichnoi-osobi-bezvisno-vidsutnoyu-i-ogoloshennya-ii-pomerloyu-referat.html (дата звернення: 10.09.2021).

Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України. Київ. 2019. 302 с.

Шиманович О.М. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 2010. Т. 23 (62). №1. 85-95 с.

Фурса С. Я. Адвокат у цивільному процесі: науково-практичний посібник. Київ: Видавець: КНТ. 2006. 448 с.

Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2006. 20 с.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квіт. 1992 р. № 2262-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 29. Ст. 399.

Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України : наказ Міністерства оборони України від 26 трав. 2014 р. № 333. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0611- 14/print1458995900942240 (дата звернення: 06.09.2021).

Шиманович О. М. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньої та оголошення її померлою. URL: http://sn -law.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2016/12/12_shimanovich.pdf. (дата звернення: 04.09.2021).

Кличков А. О. Окремі аспекти врегулювання правового статусу безвісно зниклих осіб у діяльності правоохоронних органів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 3. С. 166–172.

Завантаження

Опубліковано

16.01.2022

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Труфанова, Юлія, and Надія Мануляк. “ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ В КОНТЕКСТІ ПОДІЙ 2014 РОКУ В УКРАЇНІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Jan. 2022, pp. 128-34, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1270.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 845

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.