ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ СУДОЧИНСТВА

Автор(и)

  • Олександра Олійничук Західноукраїнський національний університет
  • Роман Олійничук Західноукраїнський національний університет
  • Андрій Колесніков Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

електронне правосуддя, інформаційні технології, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, технічні засоби фіксації судового процесу, відеоконференцзв’язок

Анотація

У даній статті розглянуто аспекти застосування сучасних інформаційних технологій і технічних засобів у процесі здійснення правосуддя. Досліджено норми процесуального законодавства на предмет визначення засад функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Здійснено аналіз показників використання сучасних технічних засобів у судовому процесі місцевими загальними судами. Обґрунтовано гальмуючі чинники, які не дозволяють функціонувати системі електронного правосуддя повною мірою та зроблено відповідні авторські висновки.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Богдан Моніч: Кадровий голод – найгостріша проблема судової влади. URL: https://hcj.gov.ua/news/bogdan-monich-kadrovyy-golod-naygostrisha-problema-sudovoyi-vlady (дата звернення: 30.07.2021)

Бондаренко В. А., Пустова Н. О. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному суспільстві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 2. С. 154-162.

Висновок № 14 (2011) Консультативної ради європейських суддів «Судочинство та інформаційні технології». URL: https://court.gov.ua/inshe/mss/ (дата звернення: 23.07.2021)

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 30.07.2021)

Григоренко Ю. Функціонування підсистеми «Електронний суд». Про ЄСІТС та суд у режимі відеоконференцій. 22.04.2020. URL: https://unba.org.ua/publications/5453-funkcionuvannya-pidsistemi-elektronnij-sud-pro-esits-ta-sud-u-rezhimi-videokonferencij.html (дата звернення: 30.07.2021)

Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ за 2019 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 15.08.2021)

Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ за 2020 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 30.07.2021)

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 30.07.2021)

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Кучинська О. П., Мальцева В. С. Правові засади електронного правосуддя. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 24-28.

Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 103-109.

Обух В. Як працює електронне судочинство, або “Встати! Суд на зв’язку”. 30.04.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016937-ak-pracue-elektronne-sudocinstvo-abo-vstati-sud-na-zvazku.html (дата звернення: 30.07.2021)

Рішення Ради суддів України «Щодо стану кадрового забезпечення місцевих судів» № 36 від 03.09.2021 р. URL: http://www.rsu.gov.ua/ua/events/risenna-rsu-no-36-vid-03092021-sodo-stanu-kadrovogo-zabezpecenna-miscevih-sudiv (дата звернення: 30.07.2021)

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 27.07.2021)

Freeman E. H. Cyber Courts and the Future of Justice. Information Systems Security. 2005. №14(1). pр. 5-9. URL: https://www.researchgate.net/publication/220450093_Cyber_Courts_and_the_Future_of_Justice (дата звернення: 05.08.2021)

Завантаження

Опубліковано

16.01.2022

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Олійничук, Олександра, et al. “ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ СУДОЧИНСТВА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Jan. 2022, pp. 141-7, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1272.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 279

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.