Проблеми взаємодії органів суддівського врядування

Автор(и)

  • Владислав Теремецький Західноукраїнськbq національнbq університет

Ключові слова:

органи суддівського врядування, суб’єкти законодавчої ініціативи, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, взаємодія, консультативний висновок, експертиза законопроектів, законотворчий процес

Анотація

Реалізація судової реформи з часів проголошення незалежності України й до сьогодні зумовлена глобальними тенденціями інтеграції України до ЄС та світового співтовариства, вдосконаленням законодавства відповідно до європейських та міжнародних стандартів, а також побудови ефективної та незалежної судової системи. Обґрунтовано, що в системі стримувань і противаг ключовими засадами є взаємодія, взаємозалежність, взаємний контроль та взаємне проникнення. Підкреслено, що з урахуванням особливого місця і ролі органів суддівського врядування вагомого значення набувають питання їх взаємодії із суб’єктами законодавчої ініціативи. Аналіз чинного законодавства свідчить, що така взаємодія відбувається насамперед у законотворчому процесі. Доведено, що сьогодні найактуальнішим є питання ефективності застосування обов’язкових для розгляду консультативних висновків Вищої ради правосуддя. Встановлено, що часто парламент не враховує рекомендації Вищої ради правосуддя, які містяться у її висновках, що призводить до довготривалого процесу визнання неконституційними окремих положень законів. Вказано, що для удосконалення механізму взаємодії Верховної Ради України та Вищої ради правосуддя необхідно внести зміни до регламентів цих суб’єктів, в яких слід закріпити положення про результати розгляду парламентом обов’язкових консультативних висновків та акти реагування – повідомлення про результати розгляду та причини застосування (чи не застосування) викладених у висновках рекомендацій. Крім того, Вища рада правосуддя може ефективно залучатися до експертизи законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів та створення спеціального органу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text (дата звернення: 16.06.2022).

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1402-19#Text (дата звернення: 16.05.2022).

Мандичев Д. В. Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів. Право і безпека. 2017. № 2 (65). С. 43–47.

Вища рада юстиції повинна стати консолідуючим органом у системі судової влади та її представником у відносинах з іншими гілками влади. 06.07.2015. Офіційний сайт Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області. URL: https://lva.court.gov.ua/tu17/pres-centr/news/184902/ (дата звернення: 17.05.2022).

Про Комісію з питань правової реформи : Указ Президента України від 21.07.2019 № 421/2019. Верховна Рада України. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421/2019#Text (дата звернення: 17.05.2022).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 15.05.2022).

Плакса В. Взаємодія суб’єктів законодавчої ініціативи з органами судової влади: нормативно-правове регулювання. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки а країнах Європи та Азії: матеріали ХХХIV міжнародної науково-практичної конференції (31 січня 2021 р.). Переяслав, 2021. С. 16-18.

Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (дата звернення: 15.05.2022).

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2019 році. 02.01.2020. Вища рада правосуддя: сайт. URL: https://hcj.gov.ua/statistics/informaciyno-analitychnyy-zvit-pro-diyalnist-vyshchoyi-rady-pravosuddya-u-2019-roci (дата звернення: 16.05.2022).

Голова ВРП презентував аналітичний звіт про діяльність Ради у 2020 році. 25.02.2021. Українське право: сайт. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/golova-vrp-prezentuvav-analitychnyy-zvit-pro-diyalnist-rady-u-2020-rotsi/ (дата звернення: 17.05.2022).

ВРП оприлюднила Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність у 2021 році. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці. 7 лютого 2022 року. URL: https://expertize-journal.org.ua/zovnishni-novyny/6526-vrp-oprilyudnila-informacijno-analitichnij-zvit-pro-diyalnist-u-2021-roci (дата звернення: 16.05.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16.10.2019 № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII від 11.03.2020 № 4-р/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-20#Text (дата звернення: 17.05.2022).

Консультативний висновок Вищої Ради Правосуддя щодо законопроекту № 1008: Рішення Вищої ради правосуддя від 05.09.2019 № 2356/0/15-19. Верховний суд : сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/1008/802861/ (дата звернення: 16.05.2022).

Відкрите звернення Ради суддів України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» № 1008 від 29.08.2019. URL: http://rsu.gov.ua/uploads/news/rsu1008-571f9278a3.pdf (дата звернення: 17.05.2022).

Звернення Пленуму Верховного Суду до Президента України стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zvernennya_1.pdf (дата звернення: 16.05.2022).

Конституційне подання Верховного Суду щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 37, частини першої статті 94, пункту 3 частини 3 статті 135 Закону України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від 16 жовтня 2019 р. № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких Законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 жовтня 2019 р. № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких Законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», частини другої, третьої та четвертої статті 24, статті 281, частини восьмої статті 31, частини першої статті 42, частини третьої статті 47, частини четвертої статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_ for_uploads/supreme/02.pdf (дата звернення: 16.05.2022).

Регламент Вищої ради правосуддя: затв. рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 52/0/15-17. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя. Нормативні акти. URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28 (дата звернення: 17.05.2022).

Бюджетний кодекс України від 08.08.2010 № 2456-VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 16.05.2022).

Про внесення зміни до пункту 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України»: Закон України від 15.03.2022 № 2127-IX. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2127-20#Text (дата звернення: 15.05.2022).

Опаленко Д. А. Контрольна влада в Україні: від Вищої ради юстиції до Вищої ради правосуддя : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2016. 24 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6301/ Aref_Opalenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 16.05.2022).

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text (дата звернення: 17.05.2022).

Боровицький О. А. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя: дис. … д-ра філософії: 08 – Право. Вінниця, 2020. 247 с.

Завантаження

Опубліковано

13.11.2022

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 356

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.