Спадковий договір: гармонізація з правом Європейського Cоюзу

Автор(и)

  • Юлія Труфанова Західноукраїнський національний університет
  • Христина Яценко Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

спадкування, спадковий договір, набувач, відчужувач, право Європейського Союзу

Анотація

Висвітлено питання недостатньої урегульованості інституту спадкового договору в національному законодавстві. Розкрито правову природу спадкового договору за законодавством країн Європейського Союзу. Розкрито відмінності спадкового договору в українському законодавстві від європейського законодавства.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Дутікова О. О., Гончарова А. В. Порівняльна характеристика інституту спадкового договору в європейському та національному законодавстві. Молодий вчений, 2018. №4 (56). С. 668-672.

Кравчик М., Тур О. Особливості укладення спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична, 2021. Випуск 72. С. 80–86.

Кухарєв О. Є. Теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому праві: монографія. Київ: Алерта, 2019. 498 с.

Резворович К. Р (кер.), Юнін О. С., Круглова О. О. та ін. Реформування цивільного права в умовах євроінтеграції: навч. посіб. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. 180 с.

Самойлова І. Спадковий договір : правова природа за законодавством України та країн Європи. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2021. № 3. С. 54-59.

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 року, № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Чепис І. В., Писарєва Е. А. Особливості правового регулювання спадкового договору в Україні та зарубіжних країнах. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. Том 1. № 13, 2021. С. 151-155.

Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03. Львів, 2008. 27 с.

Завантаження

Опубліковано

13.11.2022

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Труфанова, Юлія, and Христина Яценко. “Спадковий договір: гармонізація з правом Європейського Cоюзу”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Nov. 2022, pp. 115-20, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1389.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 473

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.