Державне будівництво та державно-правові ідеї Павла Скоропадського

Автор(и)

  • Микола Кравчук Західноукраїнський національний університет
  • Арсен Романів Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

Гетьман Павло Скоропадський, Українська Держава, державотворчі процеси Української Держави, Гетьманат, консерватизм

Анотація

Розглянуто основні етапи розбудови Української Держави та зміни поглядів Павла Скоропадського на державу і право. Висвітлено уроки державного будівництва у зазначений період. Розкрито зв'язок між ідеями Гетьмана про форму держави (форма державного правління, державного устрою і політичного режиму) та практичним втіленням в Українській Державі. Досліджено роль права у процесі державного будівництва згідно з концепцією П. Скоропадського.

Обґрунтовано, що результати діяльності П. Скоропадського є актуальними та надзвичайно корисними для незалежної України, адже мудра політика консерватизму, врахування національного аспекту та досвіду державництва у буремні часи допоможе нашій державі у становленні демократії та є найкращим прославленням пам’яті Гетьмана.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського / за заг. ред. Л. Івшиної. Вид. перше. Київ: Українська прес-група, 2018. 680 с.

Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. ЗВО. Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 904 с.

Верстюк В. Ф, Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронологічний довідник. Київ: Наукова думка, 1995. 687 с.

Павло Гай-Нижник: «Повстанню проти Скоропадського сприяли німці». Інтерв’ю журналісту газети «Історична правда» Андрію Топчію. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/11/14/139542/ (дата звернення: 11.02.2022 р.).

Главацький М. В. Павло Скоропадський: наук.-поп. вид. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016. 144 с.

Громенко С. В. Скоропадський і Крим: від протистояння до приєднання. Київ : Наш Формат, 2021. 375 с.

Закони про тимчасовий державний устрій України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18#Text (дата звернення: 13.02.2022).

Чайковський А. С., Зайцев Л. О., Копиленко О. Л., Батрименко В. І. та ін. За ред. А. С Чайковського. Історія держави і права України: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 512 с.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993рр. (Орг., структура, штати) : Іст.-правове дослідження. Івано-Франківськ-Коломия: Плай; Вік, 1997. 292 с.

Кравчук М. В. Правове регулювання суспільних відносин України в період Гетьманату П. Скоропадського. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова та ін.; Вип. 38. Одеса: Фенікс, 2009. С. 144-152.

Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Київ: Ін Юре, 2000. 400 с.

Кульчицький С. В. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 1. Київ: Темпора, 2013. 504 с.

Мороз В. Я. Україна у двадцятому столітті: 1900-1920 роки. 2-ге вид. Львів: Астролябія, 2010. 496 с.

Осауленко Л. М., Засєкін В. Д. Гетьман України Павло Скоропадський 29 квітня 1918 року – 14 грудня 1918 року. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. 592 с.

Пінак Є. Р., Чмир М. В. Військо Української революції 1917–1921 років; під заг. ред.. К. Галушка. Харків: Книжковий Клуб «КСД», 2017. 432 с.

Романів А. Р. Конституційне право доби першої УНР і Української Держави: порівняльно-правовий аналіз. Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12 лист. 2021 р. Вип. 37. Тернопіль, 2021. С. 69-72.

Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 / пер. з рос. Е. Соловей; упоряд. І. Гирич. Київ: Наш формат, 2017. 456 с.

Стефанів З. Українські Збройні Сили 1917-1921 рр. Ч.1. Доба Центральної Ради й Гетьманату. Мюнхен: Вид. Український Комбатант, 1947. 118 с.

Терещенко Ю. І. Українська революція 1917-1921 рр. Що встиг Скоропадський. 13 грудня 2018. Історична правда. URL. https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/13/153341/ (дата звернення 13.02.2022 р.).

Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) : монографія. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 462 с.

Тинченко Я. Ю. Війська Ясновельможного пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р.: науково-популярне видання. Київ: Темпора, 2014. 152 с.

Файзулін Я. М., Гінда В. В. Україна. У вогні минулого століття: постаті, факти, версії. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. 352 с.

Хитра А. Я. Державно-правові погляди Павла Скоропадського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук.: 12.00.01. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 19 с.

Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Спроба Павла Скоропадського. Харків: Фоліо, 2010. 284 с.

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Кравчук, Микола, and Арсен Романів. “Державне будівництво та державно-правові ідеї Павла Скоропадського”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 6-15, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1426.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 180

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.