Питання захисту прав дітей в умовах збройних конфліктів у документах ради Європи

Автор(и)

  • Лілія Рябовол Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ключові слова:

права людини, конвенція, «найвищі інтереси дитини», європейське співтовариство, європейські держави, військові дії, право на освіту, європейські стандарти у сфері прав людини, національне законодавство

Анотація

У статті проведено аналіз актів Ради Європи щодо забезпечення захисту прав дитини загалом та в умовах збройних конфліктів зокрема, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини щодо захисту прав дітей і підлітків. Констатовано, що Радою Європи розроблено комплекс конвенцій, резолюцій, рекомендацій, в яких закріплено права дітей та відповідні гарантії, наголошено на необхідність створення умов, сприятливих для набуття дітьми під час збройних конфліктів якісної освіти, а також збереження закладів освіти як цивільних об’єктів, безпечних для учнів і вчителів. Запропоновано розглянути можливість створення єдиного систематизованого акту Ради Європи щодо комплексного захисту прав дітей в умовах збройних конфліктів і постконфліктних періодів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Вплив конфлікту на навчальні заклади та доступ дітей до освіти на Сході України (січень 2015 – березень 2020) : Тематичний звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. URL: http://surl.li/cazse

Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ : Міжнародний документ від 29.06.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082#Text (дата звернення: 17.05.2022)

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми : Рада Європи; Конвенція від 20.05.1980. URL: http://surl.li/cayjn (дата звернення: 18.05.2022)

Європейська Конвенція про здійснення прав дітей : Рада Європи; Конвенція від 25.06.1996. URL: http://surl.li/bwrnl (дата звернення: 18.05.2022)

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) : Рада Європи; Конвенція від 27.11.2008. URL: http://surl.li/cazac (дата звернення: 17.05.2022)

Європейська соціальна хартія (переглянута) : Рада Європи; Конвенція від 03.05.1996. URL: http://surl.li/xano (дата звернення: 19.05.2022)

Керівні принципи політики Ради Європи щодо комплексних національних стратегій із захисту дітей від насильства : Додаток до Рекомендації СМ/Rec (2009) 10 Комітету міністрів. URL: https://rm.coe.int/168046eb82 (дата звернення: 15.05.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами): Рада Європи; Конвенція від 04.11.1950. URL: http://surl.li/bwrkw (дата звернення: 20.05.2022)

Конвенції про контакт з дітьми (ETS № 192) : Рада Європи; Конвенція від 15.05.2003. URL: http://surl.li/caynd (дата звернення: 19.05.2022)

План дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр. : Рада Європи; GR-DEM (2017) 18 від 21.02.2018. URL: http://surl.li/yfqe (дата звернення: 15.05.2022)

Про заходи проти набору у збройні сили дітей та їх участі у збройних конфліктах : Резолюція ПАРЄ 1215 (2000). URL: http://surl.li/bwrqr (дата звернення: 16.05.2022)

Про Національну стратегію у сфері прав людини : Указ Президента України від 24.03.2021 № 119/2021. URL: http://surl.li/bwuiz (дата звернення: 19.05.2022)

Про план дій в інтересах дітей Косово : Рекомендація ПАРЄ 1459 (2000). URL: http://surl.li/bwrtj (дата звернення: 16.05.2022)

Резолюція 1530 (2007) про дітей-жертв: ліквідація всіх форм насильства, експлуатації та зловживань : Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту прав дитини / Г. Янова. К. : ПП «Видавництво «Сучасний письменник», 2015. С. 300-303. URL: http://surl.li/tups (дата звернення: 19.05.2022)

Резолюція 1530 (2007) про дітей-жертв: ліквідація всіх форм насильства, експлуатації та зловживань : Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту прав дитини / Г. Янова. К. : ПП «Видавництво «Сучасний письменник», 2015. С. 300-303. URL: http://surl.li/tups (дата звернення: 19.05.2022)

Рекомендація № R (87) 6 Комітету міністрів державам-членам «Про прийомні сім'ї» : Комітет міністрів Ради Європи; Міжнародний документ від 20.03.1987. URL: http://surl.li/cayuv (дата звернення: 19.05.2022)

Степаненко Н. В. Захист та забезпечення прав дитини в умовах військових дій на Донбасі: теоретико-правовий аналіз : дис. … докт. філософ. зі спеціальності 081 Право. Київ, 2021. 264 с.

Стефанчук М. О. Захист суб’єктивних цивільних прав дітей в умовах збройних конфліктів через призму адаптації законодавства України до стандартів ЄС (проблеми пріоритетів та термінології). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2017. Випуск 45. Том 1. С. 101-105.

Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір : навч. посіб. / 2-ге вид., змінене. Харків : Право, 2019. 392 с.

Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) (неофіційний переклад). URL: http://surl.li/bwrvt (дата звернення: 19.05.2022)

Шевченко-Бітенська О. В. Правові механізму Ради Європи у сфері захисту дітей від насильства : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2015. 210 с.

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Рябовол, Лілія. “Питання захисту прав дітей в умовах збройних конфліктів у документах ради Європи”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 69-75, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1437.

Схожі статті

1-10 з 858

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.