Особливості застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану

Автор(и)

  • Роман Гаврік Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ключові слова:

захист сімейних прав та інтересів, спосіб захисту, анулювання сімейного правовідношення, актовий запис, орган державної реєстрації актів цивільного стану

Анотація

В науковій статті здійснено дослідження особливостей застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, автор у статті зазначає, що органи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють захист сімейних прав та інтересів учасників сімейних відносин, як опосередковано, реалізовуючи відповідне судове рішення, так і прямо, застосовуючи відповідні способи захисту. В першому випадку, підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій органом державної реєстрації актів цивільного стану є відповідне рішення суду, яким визнається відсутність відповідної події, зареєстрованої попередньо органом державної реєстрації актів цивільного стану, вже в момент реєстрації, або наявність події, що свідчить про необхідність анулювання раніше вчиненої реєстраційної дії або її зміну. В такому випадку, орган державної реєстрації актів цивільного стану виконує рішення суду, яким застосовано такі способи захисту, як анулювання сімейних правовідносин, їх поновлення, встановлення або зміну. В другому випадку, орган державної реєстрації актів цивільного стану, самостійно застосовує такі способи захисту сімейних прав та інтересів як: анулювання сімейного правовідношення; припинення сімейного правовідношення; встановлення або зміна батьківського правовідношення, передусім у випадку відсутності спору про відповідне сімейне право.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 (дата звернення: 08.09.2022)).

Апопій І. В. Сімейне право України. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 360 с.

Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. I. Борисова, I. В. Жилiнкова та iн. ; за заг. ред. В. I. Борисової та I. В. Жилiнкової. Київ: Юрiнком Iнтер, 2009. 288 с.

Мироненко В. П., Пилипенко С. А.. Сімейне право України. Підручник. За заг. ред. В. П. Мироненко. Київ: Правова єдність, 2008. 477 с.

Ходак С. М. Категорія інтересу в сімейному праві України: дис. … канд.юрид. наук: спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Івано-Франківськ, 2020. 184 с.

Антокольская М. В. Семейное право: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2010. 432 с.

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2008. 1248 с.

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та: дис. … докт. юрид. наук.; спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Вінниця, 2015. 496 с.

Муратова С. А. Семейное право: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009. 367 с.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник. Москва: Норма, 2009. 720 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 532 с.

Рузакова O. A. Семейное право. М.: Экзамен, Право и закон, 2003. 256 с.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text.

Про затвердження правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00 (дата звернення: 08.09.2022)

Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання: наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11#Text (дата звернення: 08.09.2022)

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Гаврік, Роман. “Особливості застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 101-6, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1442.

Схожі статті

1-10 з 779

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.