Особливості інституту членства у непідприємницьких товариствах

Автор(и)

  • Вікторія Кузик Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

непідприємницьке товариство, громадське об’єднання, споживчий кооператив, членські права, корпоративні права

Анотація

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу особливостей інституту членства у непідприємницьких товариствах як юридичних особах корпоративного типу. Авторка  статті проаналізував концепції щодо розуміння сутності членських відносин у непідприємницьких товариствах, а також окреслила положення про те, що неоднорідність правової природи непідприємницьких товариств має вплив на специфіку членських прав.

Аргументовано положення про те, що членство з позиції аналізу змісту того правового зв’язку між непідприємницьким товариством та його членами має свої особливості у порівнянні із відносинами участі у підприємницьких товариствах. Ця особливість проявляється у відсутності інтересу у члена товариства збільшити свої майнові активи шляхом вкладу їх у товариство. Характер вигоди в результаті членства у непідприємницькому товаристві інший – отримання якихось благ особливого характеру, що випливають із культурних, економічних, соціальних, екологічних, релігійних чи інших інтересів. Таким чином, член непідприємницького товариства не отримує внаслідок членства більше, аніж вклав у формі вкладу при створенні непідприємницького товариства чи сплати членських внесків.

Наголошено на потребі врахування особливостей членських прав, що складаються у певних різновидах непідприємницьких товариств при удосконаленні профільного законодавства у цій сфері.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Борисова В.І. Сутність поняття «корпорація» Корпоративне управління: монографія./За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. С. 112-127.

Зеліско А.В. Підприємницькі товариства. Цивільний кодекс України: Т. 1: Загальні положення. Особи./ За ред.І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. С. 513-516.

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрин : вибр. наук. пр. Х. : Золоті сторінки, 2012. 696 с.

Кравчук В. М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К. : Істина, 2005. 720 с.

Спасибо-Фатєєва І.В. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Цивільний кодекс України: Т. 1: Загальні положення. Особи./ За ред.І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. С. 505-513. С. 508.

Про громадські об’єднання: Закон України 22 березня 2012 року № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення: 09.09.2022).

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII . Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст.283. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#top (дата звернення: 07.09.2022).

Кочин В.В. Загальна характеристика відносин з участі осіб у непідприємницьких товариствах. Юридична наука і практика: виклики часу: V міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р.: тези доп. К., 2015. Т.3. С. 123-127.

Зозуляк О.І. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники. 2017. 432 с.

Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія. /за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2013. 223 с.

Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст.414. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12#Text (дата звернення: 09.09.2022).

Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 5. Ст. 35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text (дата звернення: 09.09.2022).

Зеліско А.В. Правовий статус споживчих товариств: монографія. Івано-Франківськ: Сімик, 2011. 184 с.

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Кузик, Вікторія. “Особливості інституту членства у непідприємницьких товариствах”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 107-13, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1443.

Схожі статті

1-10 з 542

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.