Усиновлення дітей іноземцями, які проживають за межами україни: до питання про процесуальні особливості та правові наслідки

Автор(и)

  • Альбіна Соловей Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ключові слова:

усиновлення дитини іноземцями, усиновитель, усиновлена дитина, дозвіл на усиновлення, нагляд за усиновленими дітьми

Анотація

У науковій статті здійснено дослідження процесуальних особливостей та правових наслідків усиновлення дітей іноземцями, які проживають за межами України. На підставі проведеного наукового дослідження, автор прийшов до висновку, що у випадку подання заяви про усиновлення дитини іноземцем або особою без громадянства (якщо остання постійно проживає за межами території України), додатково подаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами. Однією із особливостей здійснення усиновлення дітей іноземцями та особами без громадянства є те, що відповідно до ст. 287 Сімейного кодексу України якщо вони проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років. Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років; облік дітей, які проживають за межами України здійснюють відповідні консульські установи та дипломатичні представництва України за місцем проживання дитини та усиновлювачів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print (дата звернення: 08.09.2022)

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print (дата звернення: 08.09.2022)

Гожій І., Солончук І. Сучасні проблеми міждержавного усиновлення. Jurnalul juridic național: Teorie și practică. 2019. Martie. C. 123-128.

Тубольцева Я. С. Правова регламентація розгляду судами справ про усиновлення: основні положення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Том 1. С. 78-82.

Мосейчук А. І. Нагляд за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземцями, за законодавством України та країн Європейського Союзу. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 175-179. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33396/1/НАГЛЯД%20ЗА%20ДОТРИМАННЯМ%20ПРАВ%20ДІТЕЙ.pdf (дата звернення: 08.09.2022)

Логвінова М.В. Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2007. Вип. 37. С. 359-365.

Погорецька Н. В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання. Форум права. 2011. № 3. С. 59-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_102 (дата звернення: 08.09.2022)

Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-п#top (дата звернення: 08.09.2022)

Слабковська А. І. Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні та історичні науки. 2014. Випуск 122. С. 185-193.

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Соловей, Альбіна. “Усиновлення дітей іноземцями, які проживають за межами україни: до питання про процесуальні особливості та правові наслідки”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 125-9, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1446.

Схожі статті

1-10 з 758

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.