Зазисник: його правовий статус

Автор(и)

  • Петро Декайло Західноукраїнський національний університет
  • Cергій Шумський Західноукраїнський національний університет
  • Валерій Канюка Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

захисник, адвокат, правовий статус, правовий захист, обвинувачений, підозрюваний, права захисника, обов'язки захисника

Анотація

Проаналізовано правовий статус сторони захисту в кримінальному провадженні, його особливості та недоліки в чинному законодавстві. Розглянуто положення чинного законодавства та думки вчених щодо їх правової оцінки.

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає правовий статус адвоката, як захисника у кримінальному провадженні. Він передбачає як можливість підозрюваного чи обвинуваченого на правовий захист, так і певні вимоги до адвоката, процес залучення адвоката до справи, обов'язки адвоката.

Правовий статус адвоката також регулює Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Права та обов'язки адвоката у цих двох нормативно правових актів містять в більшості однакові статті. Проте деякі з процесуальних дій все-таки відрізняються, що приводить до деяких розбіжностей в законодавстві та не дає можливості чітко визначити правовий статус адвоката у кримінальному провадженні. У змісті роботи наведені думки вчених, що підтверджують певну правову колізію у цьому питанні та запропоновано спосіб його вирішення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення 15.09.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 15.09.2022).

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення 20.10.2022).

Абламський С. Є. Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2018. № 1(3). С. 49-54.

Балацька О. Р. Природа і зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. № 22. С. 167-170.

Сибірна Р., Гап’як C. Процесуальний статус захисника в кримінальному проваджені. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 2 (30). С. 207-215.

Завантаження

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 512

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.