Психологічна підготовка правника як основа професійної практичної діяльності

Автор(и)

  • Андрій Грубінко Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

правник, психологія, психологічна підготовка, професійна практична діяльність, вища юридична освіта

Анотація

У статті представлено результати дослідження актуальних особливостей психологічної підготовки правника як основи професійної юридичної практичної діяльності. Розглянуто головні практичні особистісні психологічні навички, які правник може розвинути та повинен використовувати у процесі професійної практичної діяльності. Запропоновано погляд на використання знань з психології у навчальному процесі вищої школи для правників.

У висновках зазначено, що сучасні складні умови суспільного розвитку в нашій державі роблять особливо затребуваною професію правника. Оскільки вона тісно інтегрована в соціум, на перше місце в практичній юридичній діяльності, окрім набутих фахових знань під час навчання, виходить психологічна підготовка, розуміння законів, підходів, прийомів та методів психології як науки і практики. Нова якість підготовки фахівця-правника не можлива без урахування та застосування ідей, методів, практичних підходів та аналізу ситуацій, притаманних науці психології. Знання психології юриста та інших суб’єктів правовідносин повинні стати наскрізними в системі підготовки правників у вищій школі, яка все більше набуває практичної спрямованості.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Маршалок С. І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. Вип. 1. С. 179-187.

Burgess H, Deepening the Discourse Using the Legal Mind’s Eye: Lessons from Neuroscience and Psychology that Optimize Law School Learning, 29 Quinnipiac L. Rev. 2011. 214 p.

Sternlight, Jean R. and Robbennolt, Jennifer K. Psychology and Effective Lawyering: Insights for Legal Educators (2015). Journal of Legal Education, Volume 64, Number 3 (February 2015). p. 365-384.

Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ: МАУП, 2004. 436 с.

Коновалова В., Шепітько В. Юридична психологія: академічний курс: підруч. []для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2004. 421 с.

Юридична психологія: підручник для студ. вуз.; ред. Я. Ю. Кондратьєв. Київ: Ін Юре, 2000. 351 с.

Susan C. Wawrose, What Do Legal Employers Want to See in New Graduates?: Using Focus Groups to Find Out, 39 OHIO N.U. L. REv. 505 (13). 256 p.

David R. Caruso & Salovey P. The emotionally intelligent manager. 2004. 311 p.

Gilovich T., Savitsky K. Like Goes with Like: The Role of Representativeness in Erroneous and Pseudo-Scientific Beliefs, in Heuristics and Biases: the Psychology of Intuitive Judgment 617. 2002. 220 p.

Barbara Glesner Fines, Out of the Shadows: hat Legal Research Instruction Reveals About Incorporating Skills Throughout the Curriculum, 2013J. Disp. RESOL. 159, 174 (2013). 260 p.

Levit N., Linder, Tie Happy Lawyer: Making A Good Life In The Law, 2010. 180 p.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Грубінко, Андрій. “Психологічна підготовка правника як основа професійної практичної діяльності”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 6-11, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1487.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 170

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.