Лобіювання як правовий концепт у загальнотеоретичному ракурсі

Автор(и)

  • Валентина Кравчук Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

лобіювання, лобізм, громадянське суспільство, демократія, правова держава

Анотація

Стаття присвячена загальнотеоретичній характеристиці лобіювання як певного прояву самоорганізації громадянського суспільства і форми його взаємодії з представницькими органами влади, що створює можливості для забезпечення інтересів меншості і досягнення компромісу, втілює принципи свободи і демократії, а також загалом активізує політичні, державотворчі та правотворчі процеси і явища. В статті міститься історичний екскурс виникнення цього явища, причини негативного сприйняття лобіювання в Україні, актуалізована проблема коректного використання термінів «лобіювання» і «лобізм». Розкрито теоретичні підходи до класифікації лобіювання, його роль і значення, функції в демократичній і правовій державі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. К.: КНУВС, 2008. 20 с.

Одінцова О. О. Правове регулювання лобізму в сучасній Україні (зага льнотеоретичне дослідження): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Одеса: ОНЮА, 2008. 21 с.

Дягілєв О. В. Правовий інститут лобіювання: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. 20 c.

Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 215 с.

Мацкевич Р.М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.02. Одеса: ОНЮА, 2008. 19 с.

Годний С. П. Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства: дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.02. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2019. 220 с.

Лубінець Д. В. Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України: дис. ... доктора філософії: спец. 052. Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2020. 241 с.

Стельмах А.В. Розвиток інституту лобізму як основи забезпечення державної безпеки України: дис. ... кандидата наук з державного управління: 25.00.05. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. 213 с.

Кравченко С. О., Кучерявий В. М. Аналіз сутності цивілізованого лобізму як форми взаємовідносин влади та суспільства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія: Державне управління. Київ. 2019. Том 30 (69) № 3. С. 93 99.

Радейко Р. І. Безпосередні та опосередковані форми лобіювання у правотворчій діяльності (на прикладі законодавчої діяльності Верховної Ради України). Часопис Київського університету права. 2013. №4. С.74 78.

Росенко М. І. Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. Шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=214 (дата звернення: 20.11.2022)

Чернохатній Д. А. Поняття «інститут лобіювання»: теоретико-правове дослідження. Правова держава. 2016. №21. С. 21 24.

Биковець В. Лобізм у системі представництва інтересів. Політичний менеджмент. 2006. №5. С.44 52.

Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. URL: https://leksika.com.ua/12250719/legal/lobizm (дата звернення: 12.11.2022)

Рябовол Л.Т. Система лобіювання: структурний показник. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. №1 (59). С. 29-34.

Hall, Richard L. & Deardorff, Alan V. Lobbying as Legislative Subsidy. American Political Science Review. 2006. Volume 100, Issue 1. P. 69 84. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055406062010

Кушніренко О.Г., Дягілєв О.В. Види лобістської діяльності: питання теорії та позитивної практики. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2009. Випуск 17. С. 107-117.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Кравчук, Валентина. “Лобіювання як правовий концепт у загальнотеоретичному ракурсі”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 12-17, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1489.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 124

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.