Історичні аспекти виникнення медіації як форми захисту прав інтелектуальної власності

Автор(и)

  • Олег Турлай Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

медіація, вирішення спорів, захист прав, посередництво, примирні процедури, погоджувальні процедури, інтелектуальна власність

Анотація

Відповідно до ст. 1 Конституції  Україна є соціальною, демократичною і правовою державою. Розбудова її відповідно конституційним положенням є неможливою без ефективних засобів захисту прав та свобод людини, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

Варто зазначити, що в сучасних умовах інтелектуальна власність стрімко розвивається, її об’єкти стають більш розповсюдженими, отож вона потребує належного захисту. Причиною порушення прав інтелектуальної власності  є природа самих об’єктів, що дає можливість легко і швидко їх відтворювати й розповсюджувати. У світовій практиці застосовують різні форми захисту цих прав.  Але захист їх у судовому порядку, як правило, вимагає багато часу, коштів та зусиль.  Тому все частіше застосовують  медіацію як форму захисту прав інтелектуальної власності.

Важливою умовою інтеграції нашої держави до Європейського Союзу є створення правової бази, що відповідала б міжнародним стандартам, зокрема і у сфері інтелектуальної власності. Важливо перейняти позитивний досвід зарубіжних країн у сфері правового регулювання та функціонування альтернативних способів вирішення спорів.

Застосування медіації в сфері інтелектуальної власності в Україні сприяло б підвищенню ефективності вирішення спорів, вдосконалило б правові механізми захисту прав та законних інтересів, узгодило б чинне національне законодавство з міжнародними стандартами у цій сфері.

Метою дослідження цієї статті є питання застосування медіації для розв’язання конфліктів та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? Юридичний Радник. 2014. № 2(74). URL : http://yurradnik.com.ua/stati (дата звернення: 20.10.2022).

Геращенко М.М. Становлення медіації у сфері інтелектуальної власності Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017: матеріали Міжнародної науковотеоретичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 322-324.

Медіація в державах Європейського Союзу. Українське право. 2016. URL: http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-v-derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/ (дата звернення: 20.10.2022)..

European Code Of Conduct For Mediators від 02 червня 2004 р. URL: http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-mediation-and-conflictology/ normativnopravovye-dokumenty/evro-kodeks.pdf (дата звернення: 20.10.2022)..

Про медіацію: проект Закону України від 17 грудня 2015 р. № 3665. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення: 20.10.2022).

Про медіацію: Закон України віл 16 листопада 2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Ізбаш О. Проблеми медіації у сфері інтелектуальної власності в Україні. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 2021. № 3. URL: https://bsa.edu.lv/wp-ontent/docs/science/book/bjlss/bjlss_03_2021.pdf#page=78 (дата звернення: 20.10.2022).

Паладій М., Шевелева Т. Не хочете вирішувати конфлікт у суді – зверніться до медіатора. Інтелектуальна власність. 2006. № 12 С. 5-6.

Романадзе Л. Д. Розв’язання спорів у сфері інтелектуальної власності за допомогою медіації. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2016. С. 616-618. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/6081 (дата звернення: 22.10.2022).

Кармаза О. Інститут медіації: основні концепції розвитку. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 24-28.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Турлай, Олег. “Історичні аспекти виникнення медіації як форми захисту прав інтелектуальної власності”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 18-23, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1490.

Схожі статті

1-10 з 589

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.