Етапи та особливості правового визнання боротьби УПА за незалежну Україну в національному законодавстві (До 80-чя утворення Української Повстанської армії)

Автор(и)

  • Василь Ухач Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

національно-визвольна боротьба, Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів, законодавство, історична політика пам’яті

Анотація

Проаналізовано процес постання, еволюції, особливостей формування державними інституціями історико-правової оцінки діяльності суб’єктів українського визвольного руху, зокрема Української повстанської армії. Процес реабілітації та об’єктивної історико-правової кваліфікації діяльності УПА був непростим і прогрес у цьому питанні прямо пропорційно залежав від домінування проукраїнських партій в парламенті та україноцентричного дискурсу в суспільстві. Відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» УПА постала як національно-визвольна армія, що боролася за Українську самостійну соборну державу, а її вояки - борцями за незалежність України у XX столітті.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Ухач В. З. Правова оцінка боротьби УПА у світлі національного законодавства. Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник мат-лів Міжнар. юрид. науково-практичної конф. «Актуальна юриспруденція» www.legalactivity.com.ua/, м. Київ, 5 жовтня 2017 р. Тези наукових доповідей. Київ–Тернопіль: ВЦП «Економічна думка», 2017. С. 125-131.

Баран В. Україна: новітня історія: 1945–1991 рр. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2003. 667 с.;

Закон України «Про визнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні». URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF13000A (дата звернення: 15.09.2021).

Закон України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-19#Text (дата звернення: 16.09.2021).

Закон України «Про державні нагороди України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14#Text (дата звернення: 15.09.2021).

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19#Text (дата звернення: 15.09.2021).

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12/ed19910417#Text (дата звернення: 17.09.2021).

Мамонтов І. О. Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.01. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 230 с.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0570805-10#Text (дата звернення: 01.10.2021).

Постанова Президії Верховної Ради України «До питання про перевірку діяльності ОУН-УПА». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2964-12/ed19930201#Text (дата звернення: 03.10.2021).

Проблема ОУН–УПА: Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Основні тези з проблеми ОУН-УПА (історичний висновок). Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. 95 с.

Указ Президента України «Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2006#Text (дата звернення: 11.10.2021).

Федоренко В. Л. Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Української повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3. С. 14-21.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Ухач, Василь. “Етапи та особливості правового визнання боротьби УПА за незалежну Україну в національному законодавстві (До 80-чя утворення Української Повстанської армії)”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 24-29, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1491.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 187

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.