Науково-дослідна робота студентів у системі освітньої підготовки фахівця: нормативно-правове регулювання

Автор(и)

  • Сніжана Верба Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

науково-дослідна робота, науково-дослідна робота студентів, студент, заклад вищої освіти, нормативно-правові акти

Анотація

У статті представлено результати дослідження проблеми нормативно-правового забезпечення науково-дослідної роботи студентів у процесі навчання у закладі вищої освіти. Виділено позитиви та прогалини в чинному законодавстві. Зазначено, що в нормативних актах України наявна правова колізія. Законодавство України не відносить студентів до субєктів наукової діяльності. Водночас, на рівні підзаконних актів та внутрішніх актів ЗВО окремо передбачено НДР студентів як окремий вид їх наукової діяльності, а самі студенти визначені як суб᾽єкти такої діяльності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Альошкіна Л. П., Новак І. М. особливості організації та перспективи розвитку науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах вищої освіти. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8674 (дата звернення: 20.11.2022)

Єчина Ю. С. Науково-дослідницька діяльність студентів як підгрунтя науково-технічного розвитку. Вісник КНУДТ. 2012. № 5. C. 341-347.

Кравченко О.І. Стратегічні напрями розвитку наукової діяльності закладу вищої освіти. SSRN. February 20, 2020. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3541668 (дата звернення: 18.11.2022)

Повідайчик О.С., Повідайчик М.М. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 216 – 218.

Пономарьова Г. Ф. Науково-дослідницька діяльність студентів як підгрунтя науково-технічного розвитку. Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХIV. Харків, 2010. С. 138-144.

Прошкін В. Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів». Наукова скарбниця освіти Донеччини. Вип. 2 (5). 2009. С. 114-117.

Уйсімбаєва Н.В. Науково-дослідницька діяльність майбутнього фахівця. Зб. наук. праць: Наукові записки. Вип. 88. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВКДПУ ім.В.Винниченка, 2010. С. 243-246.

Юрчишина Л. І. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень». Дніпропетровськ, НГУ, 2013. 68 с.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 3. Ст. 25.

Закон України «Про вищу освіт». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. №37-38. Ст. 2004.

Міністерство освіти і науки України. Наказ від 01.06.2006 № 422. Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06#Text (дата звернення: 23.12.2022)

Положення про Науково-дослідну частину Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2016. 7 с.

Положення про науково-дослідну роботу студентів у закладі вищої освіти «Подільський державний університет». м. Кам’янець-Подільський, 2021. 9 с.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Верба, Сніжана. “Науково-дослідна робота студентів у системі освітньої підготовки фахівця: нормативно-правове регулювання”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 36-40, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1493.

Схожі статті

1-10 з 277

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.