Адміністративна відповідальність Президента України

Автор(и)

  • Мар’яна Вербіцька Західноукраїнський національний університет
  • Анна Дейнека Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, санкція, Президент України, суб’єкт владних повноважень, держава, президентський імунітет, недоторканість Президента України, юридична відповідальність, суб’єкт адміністративних правопорушень

Анотація

Відображено результати дослідження процедури притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Визначено відсутність законодавчої регламентації процесу притягнення глави держави до адміністративної відповідальності. В ході проведення дослідження, виявлено глобальну проблему, а саме відсутність Закону України «Про Президента України» та зазначено, що питання адміністративної відповідальності глави держави було б доцільно висвітлити саме в цьому нормативно-правовому акті. Запропоновано внесення змін та доповнень до вітчизняного законодавства з метою урегулювання зазначеного питання. Проблема розглянута з урахуванням безпрецедентності події вчинення Президентом України проступку. При проведенні дослідження визначено необхідність дотримання балансу між забезпеченням гарантованої Конституцією України, Європейською конвенцією з прав людини рівності кожного перед законом та судом, незалежно від обійманої посади чи жодних інших ознак та державними потребами, у тому числі щодо повноцінного, своєчасного та належного виконання своїх повноважень та функцій Президентом України.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України від 18.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 09.11.2022).

«Кава Зеленського»: судді з Хмельницького офіційно попросили розтлумачити, чи можна карати президента. Радіо свобода. 24.06.2020. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-kava-khmelnytskyprezydent/30687994.html (дата звернення: 09.11.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 09.11.2022).

Вільна енциклопедія Вікіпедія. Недоторканність (право). URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) (дата звернення: 09.11.2020).

Пошелюжна Христина. «Штрафи Президента»: чи недоторканний відповідає за адмінпорушення? Юридична практика Pravo. 08.07.2020. URL:https://pravo.ua/shtrafi-prezidenta-chi-nedotorkannij-vidpovidaie-za-adminporushennja/ (дата звернення: 09.11.2022).

Постанова Пленуму Верховного Суду №10 від 18.09.2020. Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 18.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010780-20#Text (дата звернення: 10.11.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року No 19-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 10.12.2003. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text (дата звернення 14.11.2022).

Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 09.11.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Вербіцька, Мар’яна, and Анна Дейнека. “Адміністративна відповідальність Президента України”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 41-45, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1494.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 482

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.