Особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Автор(и)

  • Євгенія Дуліба Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

виконавча влада, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласні та районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів

Анотація

У статті розглянуто особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Зазначено, що введений в дію воєнний стан призвів до зміни чинного законодавства та появи нових тимчасових органів публічної влади та зміни в організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Виділені особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до яких віднесено: особливості утворення та функціонування військових адміністрацій,  наділених повноважень, проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Акцентовано увагу на підставах і порядку створення військових адміністрацій населених пунктів.

Проаналізовано повноваження військових адміністрацій і зазначено, що як суб’єкти публічної адміністрації військові адміністрації виконують повноваження місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також повноваження у сфері забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану, у сфері оборони, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Дніпров О.С. Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. … доктр. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2019. 498 с.

Кащишин М. А. Повноваження органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: дис. … докт. філософії. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2020. 208 с.

Журавель Я. В. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації органів виконавчої влади в Україні: дис. … докт. юрид.наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет, м. Київ, 2021. 517 с.

Шевченко В. Й. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій: дис… к.ю.н.: 12.00.07. Одеський державний університет внутрішній справ. Одеса, 2019. 215 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.

Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 1053-р

Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 № 141- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про утворення військово-цивільних адміністрацій: Указ Президента України від 5 березня 2015 року № 123/2015 https://ips.ligazakon.net/document/view/u123_15?an=26&ed=2015_12_24 (дата звернення: 01.12.2022)

Про утворення військово-цивільних адміністрацій: указ Президента України від 07 серпня 2015 року № 469/2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/u469_15?an=1&ed=2015_08_07 (дата звернення: 01.12.2022)

Про утворення військово-цивільних адміністрацій: указ Президента України від 13 серпня 2015 № 472/2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/u472_15?an=1&ed=2015_12_24 (дата звернення: 01.12.2022)

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19/ed20220507#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України: указ Президента України від 23.02.2022 № 63/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2022#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389 - VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24.02.2022 № 68/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Документи видавника (Верховна Рада України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main?find=2&user=a&org=1&typ=1%7C2&dat=20220224&datl=2 (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12.05.2022 № 2259-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-IX#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період: Закон України від 24.03.2022 № 2158-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2158-20#n41 (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях: Закон України від 14.04.2022 № 2193-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2193-20#n6 (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період: Закон України від 15.03.2022 р. № 2132- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2132-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану: Закон України від 03.03.2022 № 2118-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#n25 (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 01.04.2022 № 2180-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо вдосконалення порядку надання медичної допомоги військовослужбовцям в умовах воєнного стану: Закон України від 01.04.2022 № 2171-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2171-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти: Закон України від 24.03.2022 № 2157-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 № 2145- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів: Закон України від 15.03.2022 № 2130- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2130-20#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Рішення уряду. URL: https://www.kmu.gov.ua/npasearch?&from=24.02.2022&to=01.12.2022(дата звернення: 02.12.2022)

Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 1790-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-organizaciyu-funkcionuvannya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-v-umovah-voyennogo-stanu-179-240222 (дата звернення: 02.12.2022)

Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.12.2022)

Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. № 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с

План запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 04.12.2022)

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Чудик Н. О. Вертикаль влади в умовах воєнного стану Російсько-українська війна: право, безпека, світ: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 29-30 квітня 2022 р., Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 156-160.

Про утворення військової адміністрації: указ Президента України від 21 березня 2022 року № 156/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1562022-41769 (дата звернення: 02.12.2022)

Про утворення військової адміністрації: указ Президента України від 10 квітня 2022 року № 225/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2252022-42073 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військової адміністрації: указ Президента України від 18 квітня 2022 № 260/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2602022-42197 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військової адміністрації: указ Президента України від 03 червня 2022 року № 387/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3872022-42753 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області: указ Президента України від 4 липня 2022 року. URL: №469/2022 https://www.president.gov.ua/documents/4692022-43129 (дата звернення: 06.12.2022)

Про утворення військової адміністрації: указ Президента України від 22 липня 2022 року №525/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5252022-43413

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області: указ Президента України від 01.09.2022 № 620/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6202022-43785 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області: указ Президента України від 19 вересня 2022 року № 658/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6582022-44021 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області: указ Президента України від 23 вересня 2022 року № 665/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6652022-44137 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області: указ Президента України від 28 вересня 2022 року № 673/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6732022-44221 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області: указ Президента України від 01 жовтня 2022 року № 680/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6802022-44293 (дата звернення: 05.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Миколаївській області: указ Президента України від 17 листопада 2022 року № 778/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7782022-44905 (дата звернення: 02.12.2022)

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97- ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 #Text (дата звернення: 05.12.2022)

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Дуліба, Євгенія. “Особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 46-55, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1495.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 636

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.