Правові доктрини у податкових спорах: вплив на процеси правотворення

Автор(и)

  • Олег Заверуха голова Восьмого апеляційного адміністративного суду

Ключові слова:

правова доктрина, податкове право, доктрина податкового права, джерела податкового права, податкові спори, правотворення, судова правотворчість, правова система

Анотація

Статтю присвячено актуальній у податково-правовій сфері проблематиці щодо впливу правових доктрин на процеси правотворення. Основну увагу в роботі автор приділив детальному аналізу теоретико-методологічним аспектам застосування правової доктрини у податкових спорах, як джерела права, що дало можливість констатувати актуальність визначення поняття правової доктрини та здійснення загального системного дослідження її особливостей у процесах правотворення в Україні. Водночас було підкреслено, що доктрини здійснюють важливий вплив не тільки на правозастосовця та інтерпретатора діючого права, але і на законодавця. Так, автор аналізує сучасні тенденції правотворчості в процесі здійснення правосуддя, чим окреслює взаємозв’язки судової правотворчості та правосуддя. Було розкрито основи проблематики застосування правових доктрин, як джерела переконливого характеру при вирішенні податкових спорів у судовому порядку та сформульовано висновки щодо застосування таких правових інструментів з метою вдосконалення сучасних процесів правотворення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Шевченко А. Є., Кармаліта М. В. Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_12 (дата звернення 07.11.2022).

Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз. Серія «Наукові доповіді». Харків. 2012. Випуск 2. 88 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2013/Semenihin_2012.pdf (дата звернення 07.11.2022).

Семеніхін І. В. Роль правової доктрини у формуванні європейського правового простору. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Випуск 24. С. 187 – 198. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2047/1/Semenihin_187.pdf (дата звернення 07.11.2022).

Костюченко Я. М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу: монографія. Київ: LAT&K, 2011. 205 с.

Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Харків: Право, 2013. С. 1032. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI _2015/Pravova_doktruna_2013.pdf (дата звернення 07.11.2022).

Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття, ознаки, структура. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/233584168.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Смичок Є. М. Класифікація судової доктрини в доктрині податкового права. Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 100 – 106. URL: http://yurvisnyk.in.ua/v6_2020/14.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Податковий кодекс України. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 07.11.2022).

Смичок Є.М. Судові доктрини у податковому праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 48 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/aref/07_2021/smychok_avtoreferat.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Лепех Ю. Питання про співвідношення понять «правотворчість» та «нормотворчість». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2016. № 855. С. 225-231. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5657/vnulpurn201685537.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Смичок Є.М. Судові доктрини у податковому праві: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 446 с.

Рябченко Ю. Ю. Судова правотворчість як спосіб забезпечення верховенства права. Право і суспільство. 2022. № 1. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/1_2022/10.pdf (дата звернення 07.11.2022).

Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття та особливості. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2009. Випуск 18. С. 127 – 139. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2570/1/Semenikhin_127.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Заверуха, Олег. “Правові доктрини у податкових спорах: вплив на процеси правотворення”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 56-63, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1497.

Схожі статті

1-10 з 638

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.