Основні принципи здійснення медіації нотаріусом в Україні

Автор(и)

  • Марина Мироненко Національний авіаційний університет

Ключові слова:

медіація, нотаріус, нотаріальна діяльність, принцип, принципи медіації, нотаріальна медіація, врегулювання спорів

Анотація

Впровадження інституту нотаріальної медіації обумовлює актуальність дослідження основних принципів її здійснення з метою подальшого виокремлення особливостей такої медіації та вдосконалення чинного законодавства. Метою статті є дослідження та формування системи основних принципів медіації, яку здійснює нотаріус в Україні. Встановлено, що здійснення медіації нотаріусом повинно відповідати таким основним принципам: добровільності; конфіденційності; нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора; самостійності сторін; рівності прав сторін; верховенства права; законності; доступності; добровільно-примусового виконання угоди за результатами медіації. Наголошено на тому, що визначений перелік принципів нотаріальної медіації не є вичерпним, адже інститут медіації в Україні знаходиться на етапі зародження, тоді як нотаріуси ще не напрацювали достатній обсяг практики у цій сфері. Визначено, що більшість вихідних засад, які характеризують сутність і значення медіації, співпадають або співвідносяться з класичними принципами нотаріальної діяльності, тому нотаріус є бажаним учасником відносин у сфері медіації. Зроблено висновок, що дотримання як нотаріусом, який здійснює медіацію, так і сторонами конфлікту (спору) принципів медіації безпосередньо впливає на її якість, а саме на досягнення головної цілі – укладення угоди за результатами медіації на взаємовигідних умовах.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-ІХ. Відомості Верховної Ради. 2022. № 7. ст. 51.

Огренчук Г. О. Добровільність та конфіденційність як основоположні принципи медіації. Наше право. 2014. № 10. С. 177-183.

Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 10. С. 86-92.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. ст. 383.

Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 9. С. 20-27.

Сулейманова С. Р. Основні принципи медіації. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 трав. 2021 р. / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 2. С. 578-582.

Майкут Х. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності: окремі питання. Impact of modernity on science and practice: Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 457-459.

Супрун Г. Характеристика загальноправових принципів процесу медіації та надання послуг у сфері медіації. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. Т. 109. № 4. С. 181-191.

Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 137-140.

Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 Львів, 2017. 250 с.

Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності : наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 р. № 888/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11#Text

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 206

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.