Актуальні напрями удосконалення законодавства України у сфері запобігання гендерно зумовленому насильству

Автор(и)

  • Ігор Прус Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Ключові слова:

гендерно зумовлене насильство, домашнє насильство, національне законодавство, адміністративне правопорушення, кримінальне правопорушення, Національна поліція України, міжнародний досвід

Анотація

У статті проаналізовано актуальні напрямки удосконалення законодавчого інституту у сфері запобігання  гендерно зумовленому насильству в Україні.  Досліджено інформацію про позитивну тенденцію у нормативних змінах Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виокремлено важливість ролі взаємодії нормативних положень і практичних дій відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, медичних служб у механізмі протидії гендерно зумовленому насильству.  При цьому з’ясовано, що вагоме значення при забезпеченні ефективної системи реагування на насильство відіграє Національна поліція України. Приділено увагу питанню щодо особливого загострення гендерно зумовленого насильства в період збройної агресії росії.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Герасименко Г. В. та ін. Підходи до формування політики протидії гендерно зумовленому насильству в Україні. Український соціум. 2016. № 2(57). С. 97-103.

Гусєва К. А., Мартинова М. В. Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації. Часопис Київського університету права. 2018. №3. С.104-108.

Кісілюк Е. М., Смаглюк О. В. Кримінальна відповідальність за гендерно зумовлене насильство в Україні. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2018. № 1(3). С. 96-104.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 10.12.2022)

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text (дата звернення: 04.12.2022)

Костіна Т., Булах І. Гендерно зумовлене насильство та його види: домашнє насильство. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 11. С. 80-86.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/ show/638-15#Text (дата звернення: 10.12.2022)

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text (дата звернення: 03.12.2022)

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 10.12.2022)

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 05.12.2022)

Систематичність при домашньому насильстві: проблеми практики. URL: https://jurfem.com.ua/systematychnist-pry-domashnyomu-nasylstvu/ (дата звернення: 10.12.2022)

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Прус, Ігор. “Актуальні напрями удосконалення законодавства України у сфері запобігання гендерно зумовленому насильству”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 83-87, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1501.

Схожі статті

1-10 з 460

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.