Забезпечення інформаційних прав людини в соціальних мережах

Автор(и)

  • Ксенія Токарєва Національний авіаційний університет

Ключові слова:

інформація, інформаційні права, право на інформацію, соціальні мережі, інформаційна безпека, інформаційне суспільство

Анотація

Метою статті є дослідження напрямів забезпечення інформаційних прав людини в соціальних мережах на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Встановлено, що інформація стала чинником стабільного розвитку суспільства, яке отримує, використовує і поширює інформацію. На підставі аналізу сучасних думок вчених виокремлено інформаційні права, які потребують окремих підходів до забезпечення у соціальних мережах. Наголошено на тому, що забезпечення інформаційних прав людини у соціальних мережах повинно здійснюватися на законодавчому рівні з урахування технічних особливостей функціонування інформаційно-комунікаційних технологій. До основних напрямків забезпечення віднесено: встановлення посилених стандартів технічного і правового захисту персональних даних, розширення обов’язків власників соціальних мереж у сфері гарантування безпеки даних, встановлення відповідальності за порушення встановлених вимог та інші.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Вірна Ж. П. Інформаційні права і свобода в структурі правового статусу сучасної людини. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць ІV Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Житомир, 21 квітня 2020 р.). Житомир, 2020. С. 210-213.

Марущак А. І. Визначення поняття «інформаційні права людини». Інформація і право. 2011. № 2 (2). С. 21-26.

Чорна В. Д., Алєксєєнко І. В. Інформаційні права людини в Україні: проблематика правового визначення. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 грудня 2021 р.) Київ-Одеса: Фенікс, 2021. С. 210-214.

Ткачук Н. І. Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять. Інформація і право. 2018. № 2(25). С. 17-30.

Вітів В. Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 6. С. 22-26.

Тихомиров О. О. Інформаційні права людини: до проблеми правового визначення. Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 384-387.

Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення. Інформація і право. 2019. № 3(30). С. 9-15.

Кізлова О. С. Інформаційні права особи в інформаційному суспільстві. Правове життя сучасної України: у 2 т.: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 травня 2019 р.). Одеса: ВД «Гельветика», 2019. Т. 2. С. 453-457.

Ткаченко В. В. Інформаційні права людини і громадянина в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 231-234.

Тополевський Р. Б. Інформаційні права в постіндустріальному суспільстві: поняття та зміст. Київський часопис права. 2021. № 3. С. 39-43.

Орел Л. К. Інформаційні права юридичних осіб: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2016. 160 с.

Григорова З. В. Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі – ієрархія інформаційного простору. Технологія і техніка друкарства. 2017. Вип. 3(57). С. 93-100.

Чалабієва М. Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації. Молодий вчений. 2019. № 8 (72). С. 125-129.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, ст. 141.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 807

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.