Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як чинник формування правової культури в Україні

Автор(и)

  • Оксана Шевчук Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

органи місцевого самоврядування, громадський контроль, правова культура, правова держава, правова освіта

Анотація

У статті досліджено процес формування громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, як чинник формування правової культури в Україні

Автор зазначає, що правова культура громадян України безпосередньо пов’язана із процесом набуття якісних знань у творчих правових механізмах і загальних законодавчих системах, і кожна з них розвиває професійні навички та вміння застосовувати те, що ви навчилися. Тобто вона по суті зведена до необхідного професійного рівня.

Доведено, що сьогодні все більшу роль відіграє право як важливий регулятор суспільства відносини, але економічна, політична та соціальна нестабільність країни загострює правовий нігілізм cуб’єктiв  громадського контролю.

Автор приходить до  висновку, що в Україні має постійно зростати динаміка всіх cуб’єктiв громадського контролю щодо активного формування правової свідомості та правової культури, адже без них неможливо досягти поставлених цілей. Правова культура cуб’єктiв громадського контролю – основа нового українського суспільства. Адже громадяни – це єдині елементи, які можуть сформувати державу і правопорядок, завдяки яким Конституція та законодавство України набувають чинності. Успішне вирішення цих завдань залежить від багатьох факторів, але головним чином від рівня організації правової освіти та рівня освіти cуб’єктiв  громадського контролю. Питання, пов’язані з формуванням правової культури, залишатимуться актуальними, необхідність вивчення яких безпосередньо випливає з конституційного проголошення України як правової держави. Це зумовлює потребу кожного громадянина і кожної посадової особи у високому рівні правової культури.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади : монографія / Л. Р. Наливайко, О. В. Савченко. Київ: Хай Тек Прес, 2017. 276 с.

Проць О. Збереження самобутності національної правової культури в умовах євроінтеграції та глобалізації. Підприємство, господарство і право. 2017. № 12. С. 229–232.

Oksana Bratasyuk, Oksana Shevchuk Protection of children’s information (digital) rights who were illegally exported from the territory of Ukraine during the war or in occupation. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. № 2. С. 21 – 26.

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / О.О. Безрук, Л.М. Герасіна, І.В. Головко та ін. ; за ред. М.П. Требіна. Харків : Право, 2016. 560 с.

Ergashev, Z. (2021). Democratic Legal Culture: How Strong are Values?. Journal of Law and Legal Reform, 2(4), 623-628. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.45760

Лациба М. В., Красносільська А. О. Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити ? дослідження : монографія. Київ : Парламентське видавництво, 2019. 576 с.

Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Тодики. Харків: Право, 2003. 256 с.

Yin, Y., Dong, Y., Wang, K. et al. Public use and public funding of science. Nat Hum Behav 6, 1344–1350 (2022). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01397-5

The Lancet. The state of science and society in 2022. Lancet. 2022 Jan 1;399(10319):1. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02870-1. PMID: 34973708; PMCID: PMC8718351.

Bratko, Mariia, Duliba, Yevheniia, Antonova, Olena (2021) Academic Integrity as a Phenomenon of Legal Culture Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24 (1). Pp. 1-10. ISSN 1544-0036; 1544-0044

Francis Fukuyama Human Nature and the Reconstitution of Social Order. Profile Books.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Шевчук, Оксана. “Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як чинник формування правової культури в Україні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 102-8, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1504.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 240

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.