Обласні військові адміністрації як тимчасові органи державної місцевої влади

Автор(и)

  • Ярослав Яковчук Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

місцеві органи державної влади, виконавча влада, обласні військові адміністрації, адміністративно-правовий статус

Анотація

У статті розглянуто особливості адміністративно-правового статусу  обласних військових адміністрацій, як тимчасових органів державної місцевої влади, що здійснюють публічне адміністрування на місцях. Виділено та розглянуто особливості адміністративно-правового статусу обласних військових адміністрацій як суб’єкта публічного адміністрування, до яких віднести: особливості утворення та припинення діяльності, особливості наділених повноважень, особливості підпорядкування.

Зазначено, що обласні військові адміністрації і надалі виконують повноваження обласних державних адміністрацій, пов’язані з забезпеченням проведення фінансової політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування,  а також повноваження щодо забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина. Поряд з цими повноваженнями обласні військові адміністрації наділені повноваженнями щодо запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму.

Акцентовано увага на тому, що обласні військові адміністрації мають подвійне підпорядкування в залежності від повноважень, що вони виконують. 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411- VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24.02.2022 № 68/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Дулгер В.В. Військові адміністрації як тимчасові державні органи з елементами військової організації управління у складі сектору безпеки й оборони України. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 4. Ч. 2. С. 33-37.

Харченко Н. П. Структура правового режиму: загальнотеоретична характеристика. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 1 (26). С. 24-27.

Шевченко В. Й. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій: дис… к.ю.н.: 12.00.07. Одеський державний університет внутрішній справ. Одеса, 2019. 215 с.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 03.12.2022)

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 02.12.2022)

Про військо-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 № 141- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Хамходера О. П., Піть І. Ю. Суб’єктивний публічний інтерес: теорія та прикладні перспективи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 1(35). С. 27-39.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька , О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.

Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури: постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.12.2022)

Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів від 13.07.2011 № 753. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp110753?an=1 (дата звернення: 03.12.2022)

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України від 17.05.2012 № 4765 VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text (дата звернення: 04.12.2022)

Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану: наказ начальника Рівненської обласної державної адміністрації від 02.03.2022 № 6. URL: https://armyinform.com.ua/2022/03/02/na-rivnenshhyni-daly-dozvil-vyluchaty-u-netverezyh-vodiyiv-transportni-zasoby-na-potreby-zsu/ (дата звернення: 04.12.2022)

Деякі питання виконання заходів правового режиму воєнного стану: наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 09.03.2022 № 6. URL: https://vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/44485-nakaz-69-vid-09-bereznia-2022-roku (дата звернення: 03.12.2022)

Про запровадження комендантської години на території Львівської області. наказ Львівської обласної військової адміністрації від 25.02.2022. № 1/22. URL: https://old.loda.gov.ua/upload/doc/2022/02/1_1645806930.pdf (дата звернення: 01.12.2022)

Про запровадження комендантської години на території Київської області: наказ Київської обласної військової адміністрації від 19.08.2022 № 563. URL: https://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/komend.god..pdf (дата звернення: 01.12.2022)

Про окремі заходи встановлення спеціального режиму світломаскування: наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 15.03.2022 № 105. URL: https://vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/47496-nakaz-105-vid-15-bereznia-2022-roku (дата звернення: 01.12.2022)

Про заборону перебування або пересування малолітніх та/або неповнолітніх осіб на території Хмельницької області під час дії воєнного стану: наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 28.02.2022 № 15/56/2022-нс. URL: https://www.adm-km.gov.ua/doc/orders/2022/02/15_56_2022nc_280222.pdf (дата звернення: 03.12.2022)

Про заборону проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів на території Черкаської області 09 травня 2022 року: наказ Черкаської обласної військової адміністрації і Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної політики від 06.05.2022 № 5/175. URL: https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/22.05.07-%D0%9E%D0%92%D0%90-5-%D0%B2%D1%96%D0%B4-06.05.2022.pdf (дата звернення: 01.12.2022)

Про заборону торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Харківській області: наказ Харківської обласної військової адміністрації і Харківського військового гарнізону від 16.05.2022 № 08В. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1158/115761/files/TAPHI3OH.pdf?sv (дата звернення: 01.12.2022)

Про заборону торгівлі на території області алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі: наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 26.02.2022 № 3. URL: https://vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/44097-nakaz-3-vid-26-liutoho-2022-roku (дата звернення: 01.12.2022)

Щодо підготовки до проведення евакуаційних заходів на території обласні з районів бойових дій: наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 09.03.2022 № 70. URL: https://vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/44484-nakaz-70-vid-09-bereznia-2022-roku (дата звернення: 04.12.2022)

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (дата звернення: 05.12.2022)

Про призупинення очного/змішаного навчання у закладах освіти Чернівецької області: наказ Чернівецької обласної військової адміністрації від 10.10.2022 № 222. URL: http://doncv.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-222-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0-10.10.2022.pdf (дата звернення: 05.12.2022)

Про організацію діяльності Державного закладу «Луганський державний медичний університет»: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.03.2022 № 527. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527282-22#Text (дата звернення: 05.12.2022)

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Яковчук, Ярослав. “Обласні військові адміністрації як тимчасові органи державної місцевої влади”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 109-16, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1505.

Схожі статті

1-10 з 355

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.