«Неурядові організації» vs. «громадські організації»: до питання співвідношення

Автор(и)

  • Максим Яцина Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

неурядові організації, громадські організації, громадське суспільство, інститути громадянського суспільства, суспільство

Анотація

У статті піднімається питання про співвідношення понять «неурядова організація» та «громадська організація». Громадські організації України та іноземні неурядові організації роблять значний внесок, як у протидії агресії рф, так і боротьбі з її наслідками. Саме тому, питання про них та їх діяльність набуває особливої актуальності. Метою статті  є вирішити питання про співвідношення неурядових організацій та громадських організацій, а також висунути ідеї щодо подальшого вдосконалення українського законодавства з даної сфери. Шляхом дослідження положень нормативно-правових документів Ради Європи та Закону України «Про громадські об’єднання», крізь призму ознак неурядових організацій та громадських об’єднань, які зазначені  у цих актах автор робить висновок про те, що вони є вони тотожними. Автор також наголошує, що за сучасних умов існує необхідність переглянути чинне Українське законодавство, яке регулює зазначену сферу з метою вироблення нових механізмів співпраці громадських організацій з державою.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Longman Dictionary of Contemporary English : веб-сайт. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 12.11.2022).

Lewis D. The Management of Non-Governmental Development Organizations. An Introduction. London; NY: Ruetledge, 2001. 242 р.

Політологічний словник / О.Д. Авдєєнко, О.В. Антонюк, О.В. Бабкіна та ін. — К.: Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2005. — 791 с.

Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : дис. ... канд. юридич. наук. Київ, 2004. 207 с.

Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови громадського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук. Дніпропетровськ, 2005. 16 с.

Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях : Постанова КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1039 // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-2015-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2022).

Яцина М. О. До питання визначення поняття «неурядова організація» (на прикладі національних і міжнародних актів). Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. 2019. Ужгород. Вип. 4. С. 384–386.

Яцина М. О. До питання визначення поняття «неурядової організації». Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 3-4 травня 2019 р.). Івано-Франківськ. 2019. С. 269-272.

Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ : Постанова ЦВК від 28 серпня 2018 року №198 // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0198359-15#Text (дата звернення: 02.12.2022).

European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organizations, Council of Europe, Strasbourg, 24.IV.1986 // Офіційний сайт Ради Європи. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67c (дата звернення: 04.12.2022).

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_209 (дата звернення: 04.12.2022).

Рекомендації CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій) // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_937 (дата звернення: 04.12.2022).

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення: 06.12.2022).

Яцина М. О. Ознаки «неурядової організації» у сфері протидії злочинності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2019 Вип. 51. С. 205–212.

Манко В. Неурядові організації як інструменти «розумної сили». Вісник Дніпропетровського університету. 2015. № 3. С. 92-98.

Salamon L., Anheier H. The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1996. URL: http://asauk.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/CNP_WP19_1996.pdf (дата звернення: 08.12.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Яцина, Максим. “«Неурядові організації» Vs. «громадські організації»: до питання співвідношення”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 117-23, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1506.

Схожі статті

1-10 з 118

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.