Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів

Автор(и)

  • Назар Ногас Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, Женевська конвенція 1949 року, збройний конфлікт неміжнародного характеру, права людини та її основоположні свободи

Анотація

У цій роботі розглядається питання, що зачіпає найважливіші проблеми сьогодення, зокрема співвідношення між нормами та принципами міжнародного права та правами людини та її основними свободами під час міжнародних збройних конфліктів, у зв’язку з порушенням стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Висвітлюється одне з важливих питань співвідношення між нормами та принципами міжнародного права прав людини та їхніми основними свободами, які застосовуються до статті 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та порушують її.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004 (дата звернення: 10.12.2022).

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими ООН; Конвенція, Угода, Положення від 12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_153# (дата звернення: 10.12.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 [...] ООН; Протокол, Міжнародний документ від 08.06.1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 (дата звернення: 10.12.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148 VIII (2148-08) від 19.10.1973 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_043# (дата звернення: 10.12.2022).

Алямкін Р.В. Міжнародно-правовий режим захисту прав людини під час внутрішніх збройних конфліктів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 47-51.

Гнатовський М. М. Міжнародне гуманітарне право. Довідник для журналістів. Одеса: Фенікс, 2015. 92 с.

Розумовський О. С. Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в умовах збройного конфлікту. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Вип. 70. С. 141-145.

Сенаторова О. В. Права людини і збройні конфлікти: навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О. О., Київ, 2018. 208 с.

Щербіна М.Г. Захист прав людини в умовах збройного конфлікту. Збірник тез круглого столу, присвяченого 72-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2021. 165с.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 850

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.