Участь неповнолітніх у цивільному процесі

Автор(и)

  • Надія Сампара Західноукраїнський національний університет
  • Наталія Бачинська Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

неповнолітні, малолітні, цивільний процес, цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна дієздатність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання участі неповнолітніх в цивільному процесі. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що участь неповнолітніх у цивільному процесі, як і в українському законодавстві, так і в міжнародному, носить дуже специфічний характер. Це пояснюється тим, що до них з одного боку застосовують аналогічне законодавство, як до повнолітніх осіб, з іншого боку, суд враховує їхній особливий статус, на підставі чого приймає рішення щодо необхідності залучення законного представника або його заміни. Проаналізувавши всі аспекти участі неповнолітніх у цивільному процесу, зроблено висновок, що для повної реалізації права на захист неповнолітня особа має виступати повноправним учасником цивільного судочинства, наділеним відповідними процесуальними правами та обов’язками для захисту свого права в межах дієздатності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: Відомості Верховної Ради України. 2022. № 40-41, 42. Ст. 376.

Конституція України від 28 червня 1996 р.: Відомості Верховної Ради України. 2022. № 30. Ст. 141.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р: Відомості Верховної Ради України. 2022. № 40-41, 42. Ст. 492.

Дербакова Ю. А. Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: автореф... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2014. 20 с.

Василик Ю. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі: Віче. 2014. № 6. С. 26-29.

Ван Б’юрен Дж. Міжнародне право в галузі прав дитини: пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. М. О. Баймуратов. Одеса: АО БАХВА, 2006. 524 с.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. Київ: Парлам. вид., 2022. 80 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник. Київ: Правова єдність, 2009. 500 с.

Кондратьєва Л. А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України: автореф. дис. канд. юрид. наук. Л. А. Кондратьєва. Київ, 2006. 25 с.

Ван Б’юрен Дж. Міжнародне право в галузі прав дитини: пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. М. О. Баймуратов. Одеса: АО БАХВА, 2006. 524 с.

Child participation. URL: https://www.coe.int/en/web/children/participation (дата звернення: 12.10.2022).

How To Notarize A Document For A Minor. URL: https://notarypublicunderwriters.com/national-notary-blog/251-national-notarytips/892-how-to-notarize-a-document-for-minor (дата звернення: 12.10.2022).

Конвенція ООН про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 15.10.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 120

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.