Проблема узгодженості українського приватного права із положеннями директиви 2019/771 щодо прав споживачів у разі невідповідності товару, переданого за договором купівлі-продажу

Автор(и)

  • Маргарита Томала Ягеллонський університет
  • Фридерик Цолль Ягеллонський університет Оснабрюцький університет

Ключові слова:

адаптація, Директива 2019/771, приватне право, права споживачів, невідповідність товару умовам договору

Анотація

Публікація присвячена дослідженню проблематики адаптації Директиви Європейського Парламенту і Ради 2019/771 про деякі аспекти договорів купівлі-продажу товарів від 20.05.2019 р. до українського законодавства. Проведено порівняльний аналіз положень Директиви 2019/771 щодо правових наслідків невідповідності товарів, переданих за договором купівлі-продажу, умовам договору та положень національного законодавства про захист прав споживачів.

Беручи до уваги євроінтеграційний вектор розвитку національного законодавства та здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС, питання адаптації відповідних європейських нормативно – правових актів до національного правопорядку є надзвичайно актуальним. Метою статті є з’ясування ключових проблем українського приватного права у сфері договірних відносин  купівлі-продажу споживчих товарів та формулювання можливих моделей адаптації Директиви 2019/771 – «copy & paste» та моделі європеїзації.

Авторами доведено, що європеїзаційна модель адаптації Директиви 2019/771 є більш ефективною, оскільки її застосування дозволить не лише адаптувати національне законодавство до європейських стандартів, але й позитивно вплине на систематизацію діючих законодавчих положень.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Європейський проект та Україна: монографія / А. В. Єрмолаєв та ін. Київ, 2012. 75 с.

Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 21 бер. та 27 чер. 2014 р. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 23.01.2022).

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жов. 2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п#n30 (дата звернення: 23.01.2022).

Lackoroński B., Kuszel K. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość [COM(2015) 635 final]. Zeszyty prawnicze. 2016. №. 1 (49). С. 132-133.

Van Gool E., Michael A. The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: A Critical Analysis. Journal of European Consumer and Market Law. 2021. №. 4. С. 136.

Липницька Є. Екологізація господарського законодавства як засіб забезпечення сталого розвитку (на прикладі Господарського кодексу України). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. C. 111. URL: http://lsej.org.ua/5_2021/28.pdf (дата звернення: 26.02.2022).

Garver G. The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics. Sustainability. 2013. №5. C. 317. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/5/1/316/htm (дата звернення: 29.02.2022).

Directive (EU) 2019/771 of the european parliament and of the council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:32019L0771&from=e (дата звернення: 25.03.2022).

Про захист прав споживачів : Закон України від 12. 05. 1991 р. № 1023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 27.03.2022).

Саванець Л. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості за законодавством Європейського Союзу та України. Актуальні проблеми правознавства. 2017. №. 1 (9). С. 36. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/245994.pdf (дата звернення: 28.03.2022).

Машиністова М. Особливості захисту прав споживачів на сучасному етапі розвитку цивільного законодавства. Scientific journal «ΛΌГOΣ» The art of scientific mind. 2018. №. 1. С.127. URL: https://journals.indexcopernicus.com/ api/file/viewByFileId/737650.pdf (дата звернення: 29.03.2022).

Л. Богачева. Ієрархія підзаконних нормативно – правових актів. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №. 6. С. 23. URL: http://lsej.org.ua/6_2018/5.pdf (дата звернення: 29.03.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. №. 435. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.04.2022).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. №. 436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Глєбов Р. Захист прав споживачів у разі купівлі товару неналежної якості: порівняння Цивільного кодексу та Закону «Про захист прав споживачів». URL: http://legalclinic.at.ua/load/konsultaciji/zakhist_prav_spozhivachiv_u_razi _kupivli_tovru_nenalezhnoji_jakosti_porivnjannja_civilnogo_kodeksu_ta_zakonu_quot_pro_zakhist_prav_spozhivachiv_quot/1-1-0-119 (дата звернення: 07.04.2022).

Щодо надання роз’яснення стосовно товару який вважається дефектним: Лист Міністерства Юстиції України від 18 квіт. 2006 р. № Г – 8857 – 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8857323-06#Text (дата звернення: 18.04.2022).

Рєзнікова В. Скасування Господарського кодексу України: спосіб ефективної модернізації правового регулювання господарської діяльності чи дестабілізуючий фактор для сфери господарювання? Право та інновації. 2016. №. 2 (14). C. 110. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Reznikova14.pdf (дата звернення: 18.04.2022).

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України (Інформаційний лист ВГСУ від 7 квіт. 2008 р. № 01-8/211). Retrieved from http://www.arbitr.gov.ua/news/709/ (дата звернення: 19.04.2022).

Кот О. Порівняльний аналіз норм Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі- продажу товарів і Цивільного Кодексу України. Право України. 2016. № 5. C. 29. URL: https://rd.ua/storage/attachments/Кот_2016_Порівняльний%20аналіз%20норм%20Конвенції%20ООН%20про%20договори%20міжнародної%20купівлі-продажу%20товарів%20і%20ЦКУ.pdf (дата звернення: 19.04.2022).

Конвенція Організації Об'єднаних Нації про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квіт. 1980 р. № 955_003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003#Text (дата звернення: 20.04.2022).

Zoll F., Południak-Gierz K., Bańczyk W. Sustainable consumption and circular economy in the Directive 2019/771. Правоведение. 2020. № 4. C. 527. URL: https://pravovedenie.spbu.ru/article/view/13011/8947 (дата звернення: 23.04.2022).

Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про захист прав споживачів” від 5.10. 2021 р. № 6134. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27942 (дата звернення: 22.04.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Томала, Маргарита, and Фридерик Цолль. “Проблема узгодженості українського приватного права із положеннями директиви 2019 771 щодо прав споживачів у разі невідповідності товару, переданого за договором купівлі-продажу”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 149-57, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1511.

Схожі статті

1-10 з 608

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.