Європейські стандарти забезпечення принципу незалежності прокуратури

Автор(и)

  • Петро Бойко Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Ключові слова:

прокуратура, європейські стандарти, розподіл державно-владних повноважень, міжнародні гарантії, Рада Європи

Анотація

У статті розглянуто базові європейські стандарти забезпечення принципу незалежності прокуратури.

Встановлено, що закономірним відображенням сучасної тенденції у напрямі посилення гарантій незалежності працівників прокуратури, стала підвищена увага до існуючих міжнародних стандартів у галузі прав людини, які акумулюють у собі найбільш передові правові концепції, що визначають правове становище особи. Адже саме від ставлення держави до посадової особи, її гідності, інтересів, прав залежить механізм побудови процесуальних правовідносин. Виходячи з положень міжнародного законодавства, у багатьох країнах спостерігається сплеск реформаторської активності, що ґрунтується як на обліку міжнародного права, так і на прагнення створити щось нове натомість міжнародно-правове регулювання.

Обґрунтовано, що інтеграція української прокуратури в систему судової влади стане основоположним і фундаментальним кроком на шляху її реформування, що дасть змогу забезпечити неупередженість, незалежність і деполітизованість її діяльності та відповідатиме встановленим сучасним тенденції прокуратури в демократичній ролі держави. Не лише такі європейські демократії, як Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Греція, Португалія, Франція, Фінляндія, а й Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Латвія, Литва, Болгарія та Румунія.

Автор приходить до висновку, що для нашої країни важливим завданням є не лише реалізація основних європейських стандартів і принципів, а і вироблення специфічних механізмів, необхідних для реформування прокуратури України. Необхідно визначити на конституційному рівні, що прокуратура є незалежним органом у системі судової влади, здійснити оптимізацію її функції, удосконалити гарантії забезпечення незалежності прокурорів, процедуру їх призначення, підстави та порядок звільнення Генерального прокурора,  змінити вимоги до особи, яка може обіймати зазначену посаду.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf (дата звернення: 10.12.2022)

Невзоров О. Б. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016 № 1. Том 2. Вип. 1. Ч. 2. С. 114–117.

Плахіна І. В. Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах. Часопис Академії адвокатури України. 2014. № 4 (25). Том. 7. С. 37–43.

Bazeliuk V, Demyanenko Yu, Maslova O ‘Peculiarities of Prosecutor Participation in Private Cases: Ukrainian Experience’ 2022 1(13) Access to Justice in Eastern Europe 203-211. DOI: https:// doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000107

Cox, A. L., & Gripp, C. (2022). The Legitimation Strategies of “Progressive” Prosecutors. Social & Legal Studies, 31 (5), 657–678. URL: https://doi.org/10.1177/09646639211060814 (дата звернення: 10.12.2022)

Gonzalez E., Crim. Justice 34(3), 9-14 (2015). Accessed on: December 20, 2020. [Online]. URL: https://search.proquest.com/openview/eef0a26f19f99d58b0681 ae82223873b/1?pqorigsite=gscholar&cbl=35991 (дата звернення: 10.12.2022)

Michelini, M. Cadelli, Le juge d’instruction est inutile lorsque le parquet est indépendant: l’exemple G.italien, in La figure du juge d’instruction: réformer ou supprimer? 37-55 (Anthémis, Limal, 2017)

Shandula O. O. Features of legal status(дата звернення: 10.12.2022) of prosecutors of military prosecutor's offices. Bulletin of the National Academy of Law. 2017. № 1 (88). P. 173–181.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Бойко, Петро. “Європейські стандарти забезпечення принципу незалежності прокуратури”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 163-8, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1513.

Схожі статті

1-10 з 175

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.