Процесуальні особливості інституту представництва у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • Ніна Рогатинська Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

представництво, кримінальне провадження, правова допомога, права і свободи, учасники кримінального провадження, юридична особа

Анотація

Статтю присвячено інституту представництва у кримінальному провадженні. Розглянуто теоретичні аспекти інституту представництва у кримінальному провадженні. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. За своєю природою представництво є одним з інститутів демократичного суспільства, оскільки виконує найважливішу громадянську функцію – захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Отримання правничої допомоги дає змогу кожній особі, в рамках кримінального провадження, почуватися захищеною та встановлювати межі спілкування з правоохоронними органами, органами прокуратури та суду.

Тому, інститут представництва у кримінальному провадженні займає важливе значення серед проблем кримінально-процесуального законодавства та визначає процесуальні особливості статусу осіб, які можуть представляти інтереси суб’єктів кримінального провадження.

Розкрито зміст поняття правова допомога, як основне право людини і необхідний елемент справедливої, гуманної і ефективної системи правосуддя, яка заснована на верховенстві права.

Проаналізовано коло осіб, які можуть брати участь у розгляді кримінальної справи як представники. Стосовно субєктів кримінального провадження, уповноважених на здійснення представництва, аналізуючи чинний КПК України свідчить про те, що вони мають досить складну розгалужену структуру з нестійкими відмінностями у їх процесуальному статусі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 16.10.2020).

Словник української мови: в 11 томах. Том 7, 1976. С. 530.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-17. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення 11.02.2020).

Пожар В.Г. Межі повноважень представників у кримінальному провадженні: проблеми визначення. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 612-615.

Загальна декларація прав людини: ухвалена резолюцією 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. URL https://zаkon.rаdа.gov.uа/lаws/show/995_015#Text (дата звернення 11.02.2020).

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення 11.02.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5941 (дата звернення 11.02.2020).

Лисюк Ю. В. Представник потерпілого як захисник у кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 3. С. 159–161.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 01.10.2020).

Якимчук О. В. Проблеми класифікації представництва юридичних осіб у кримінальному провадження. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017. № 2 (16) URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/ 2017/п2/17yovukp.pdf (дата звернення 11.02.2020).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Рогатинська, Ніна. “Процесуальні особливості інституту представництва у кримінальному провадженні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 174-9, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1515.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 863

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.