Повноваження та компетенція органів місцевого самоврядування у сфері опіки та піклування над повнолітніми особами в Україні

Автор(и)

  • Роман Титикало

Ключові слова:

орган місцевого самоврядування, орган опіки та піклування, опікун, піклувальник, недієздатна особа, особа, дієздатність якої обмежена, майнові права, немайнові права

Анотація

У статті розкрито повноваження та компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері опіки та піклування над повнолітніми особами в Україні.

Наявна законодавча регламентація організації і діяльності органів місцевого самоврядування як органів опіки та піклування не повною мірою вирішує питання з визначенням правового статусу таких органів загалом та їх соціально-економічної ролі в досліджуваній сфері зокрема. Органи опіки та піклування залишаються неперсоніфікованими і не визначеними в структурі місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що є суттєвою перешкодою на шляху до досягнення мети опіки та піклування.

Охарактеризоване законодавче підґрунтя та практичну організацію діяльності органів місцевого самоврядування під час виконання ними повноважень з опіки та піклування над повнолітніми особами. Визначено та проаналізовано відповідні обов’язки, які за результатами дослідження запропоновано класифікувати на три основні групи:

1)                 із забезпечення, охорони та захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки чи піклування;

2)                 із контролю та нагляду за діяльністю інших окрім органів опіки та піклування суб’єктів здійснення опіки та піклування (опікунів, піклувальників та спеціальних закладів);

3)                 із контролю та нагляду за збереженням майна і управлінням майном осіб, які перебувають під опікою та піклування).

Однією з економічних складових ролі органів місцевого самоврядування в особі їх виконавчих органів у контексті питання опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, є здійснення відповідних повноважень працівниками цих органів за рахунок коштів заробітної плати без додаткових доплат суто за ведення питань опіки та піклування над повнолітніми особами.

Виходячи зі змісту повноважень органів опіки та піклування, цими органами у визначений ними спосіб має здійснюватися контроль також і за здійсненням опіки та піклування над повнолітніми особами спеціальними закладами.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Роман Титикало

    асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат юридичних наук, адвокат

Посилання

Бойко М. С. Правові основи захисту цивільних майнових прав обмежено ккдієздатних та недієздатних осіб. Форум права. 2009. № 3. С. 67–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_3_12 (дата звернення: 25.01.2023)

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР.

Про затвердження Правил опіки та піклування : наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 трав. 1999 р. № 34/166/131/88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99#Text (дата звернення: 25.01.2023)

Про внесення змін до Цивільного кодексу України : Закон України від 3 берез. 2005 р. № 2450-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2450-15#Text (дата звернення: 25.01.2023)

Кодекс про шлюб та сім’ю України (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2006-07#Text (дата звернення: 25.01.2023)

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 25.01.2023)

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Титикало, Роман. “Повноваження та компетенція органів місцевого самоврядування у сфері опіки та піклування над повнолітніми особами в Україні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 126-30, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1572.

Схожі статті

1-10 з 717

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.