Деякі питання щодо свободи від самовикриття як однієї із засад кримінального процесу

Автор(и)

  • Петро Декайло
  • Володимир Бабій

Ключові слова:

свобода від самовикриття, право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, засада кримінального процесуального права, зловживання правом, кримінальне провадження, підозрюваний, обвинувачений, освідування, кримінальна відповідальність

Анотація

Детально проаналізовано одну із засад кримінально провадження – свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Визначено основні недоліки її використання безпосередньо на практиці. Розглянуто думки численних вчених, практику ЄСПЛ та досвід зарубіжних країн, стосовно застосування вищезгаданої засади кримінально-процесуального законодавства України. На основі цього висвітлено ряд пропозицій щодо покращення ефективного використання цієї засади.

Варто зауважити, що весь кримінальний процес обов’язково повинен здійснюється з дотриманням усіх 22 засад, які передбачені Кримінально процесуальним кодексом України. Будь-які процесуальні дії, вчиненні з порушенням чи недотриманням хоча б однієї з них, стають незаконними. Саме тому надзвичайно важливо, для усіх учасників кримінально провадження, детально, а головне правильно розуміти саме зміст та суть кожної з цих засад, без виключення. Оскільки від цього залежить дотримання прав людини, встановлення справедливості  та насамперед – вирішення долі людей. Детальне роз’яснення кожної із засад, пошук шляхів для вдосконалення, усунення колізій у чинному законодавстві та виключення можливості зловживати правами, які випливають з цих засад – не менш важливо ніж їх дотримання у кримінальному провадженні.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Петро Декайло

    старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету

  • Володимир Бабій

    студент юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Te xt (дата звернення 11.10.2022).

Кримінально процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. Дата оновлення: 01.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення 11.10.2022).

Аббасова Д. Л. Примусове відібрання біологічних зразків для проведення експертизи і право на свободу від самовикриття: етично-правова дилема. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу, м. Львів, 11 черв. 2021. Львів, 2021. С. 141–146.

Борейко Г. Д. Обмова підозрюваним (обвинуваченим) завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом? Прикарпатський юридичний вісник. Кримінальний процес, криміналістика. 2022. Вип. № 2(43). С. 118–121.

Кравчук О., Остащук І. Судові присяги, як складник судової символіки. Юридичний вісник. Методологія теорії і практики юриспруденції. Одеса. 2021. Вип. № 1. С. 7–19.

Лисаченко С. Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Підприємництво, господарство і право. Кримінальний процес. 2018. № 6. С. 316–321.

Навроцька В. В. Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. № 3(91). С. 127–138.

Хижна О. Р. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї як засада у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.09, Київ, 2018. 25 с.

Циганій С. О., Кузьмічова-Кисленко Є. В. Сучасні підходи до засад кримінального провадження. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. Вип. № 7(9). С. 278–287.

Яремко Г. З. Межі свободи від самовикриття та викриття близьких родичів та членів сім'ї. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу, м. Львів, 11 черв. 2021 р. Львів, 2021. С. 111–117.

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Декайло, Петро, and Володимир Бабій. “Деякі питання щодо свободи від самовикриття як однієї із засад кримінального процесу”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 179-86, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1581.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 837

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.