ПРАВОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТА ЇЇ ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Марія Братасюк доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка
  • Лілія Паращук кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

розвиток права, правова реформа, правова ідентичність, правова євроінтеграція, творення права, захист права, законницька ідентичність, людина-особистість, правова культура, правова традиція

Анотація

В статті висвітлюється проблема правової ідентичності як важливого чинника правового розвитку та євроінтеграції сучасної України. Показано, що правова ідентичність є не субстанцією, а процесом, необхідною частиною буття індивіда, його обов’язком та передумовою ствердження людини як особистості.  Ідентифікована в правовому сенсі людина стверджує себе реальним суб’єктом права, має розвинене почуття людської гідності, усвідомлює свої особистісні якості як суб’єкта права, засвоює  способи правової поведінки,  відчуває свою приналежність до правової спільноти, свого народу, приймає правову культуру, парадигму національного права тощо. Особливо значимим в правовій ідентифікації є здатність особистості реалізовувати свої невідчужувані природні права, творити, розвивати право, відповідати за його втілення, захищати його. Нецілісна, розірвана, суперечлива правова реальність має свої витоки у несформованості  правової ідентичності  громадян.

  Саме ідентифіковані в правовому сенсі  люди-особистості  відповідальні за правові реформи, загалом за розвиток права, реальну правову євроінтеграцію України.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-правовій реальності 1917–1921 років (на прикладі повстанського руху на чолі з Нестором Махном) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2008. 40 с.

Бордун-Комар Н. І. Захист прав людини в Україні в контексті основних типів право розуміння: дис…канд. юрид. наук.: 12.00.12. Київ, 2021. 247 с.

Братасюк В. М. Правосуб’єктність індивіда в легістській доктрині. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 196–200.

Братасюк М. Г., Росоляк О. Б. Принципи та норми права в контексті самовизначення людини - особистості як суб’єкта права. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 2. Тернопіль. ТНЕУ. С. 5–11.

Захарченко П. П. Історія українського права : навч. посіб. Київ: ВД «Освіта України», 2019. 436 с.

Лобода Ю. П. Правова традиція українського народу (Феномен та об'єкт загальнотеоретичного дискурсу). Львів : Світ, 2009. 87 с.

Мірошниченко М., Мурашин О. Методологічна роль локальних та загальних правових традицій у формуванні правового стилю як критерію типології правових систем / Братасюк М., Мурашин О., Темченко В. та ін. Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства. К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2013. 262 с. С.173–197.

Павлов С. С. Про визначення традиції права України. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов та ін.; О.: Юрид. л-ра, 2009. Вип. 45. С. 86–95.

Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність. Право України. 2010. № 2. С. 36–43.

Хвойницька Х.М. Легітимація природного права в Україні та європейська юснатуралістична традиція: дис. … к.ф.н. : 09.00.05. Львів, 2013. 199 с.

Шевченко О.О., Вовк О.Й., Капелюшний В.П. та ін.. Історія українського права./За ред.. О.О.Шевченка. Київ: Олан, 2001. 214 с.

Шевцова А. Відродження та розвиток національної правової традиції як засада правового реформування сучасної України. KELM (Республіка Польща). 2020. № 4 (32). C. 203–209.

Shevtsova, A. and other. Content of human legal value within positivist type of legal understanding. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2022, Volume 25, Special Issue 4, P.1–7.

Glenn H. P. Doin the Transsystemic : Legal Systems and Legal Traditions / McGill L.J. 2005. Vol. 50. P. 873.

Kaufmann A. Rechtphielosophie Im Wandel. Stationenines Wegen. Frankfurt, Мoskva, 1987. 296 S.

Wojciech Cyrul, Bartosz Brozek. Globalny system prawa. Studia z filozofii prawa / pod redakcjia Jerzego Stelmacha. Krakow: Wydawnictwo Unaversytetu Jagiellonskiego, 2003. S. 93–111.

Освітня платформа «Критичне мислення». URL: https://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-identychnist-lyudyny-rozrobka-drugogo-uroku-kursu-gromadyanska-osvita/ (дата звернення: 10.05.2023)

Братасюк В., Братасюк М., Грищук О. Сучасний українець як соціальний тип людини: прагнення гідності та «політика скривдженості» (Ф.Фукуяма) Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 518–521.

Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності та політика скривдженості. Київ: Наш формат. 2020. 185 с.

Пападопулос Р. У чужому домі. Травма вимушеного переміщення, шлях до розуміння і одужання. Київ. Лабораторія. 2023. 411 с.

Братасюк В.М. Правосуб’єктність індивіда в легістській доктрині. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 196–200.

Братасюк М. Г., Братасюк В. М. Принцип визнання як необхідна засада становлення людини-особистості як суб’єкта права. Філософські та методологічні проблеми права. 2021. № 1. С. 22–29. URL: https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DqGC6PJDwvuBU8twhWafrwqVFlGw7R6-Y7XhILGVm7j6kRMlrBaVI8A9KZUDg4x (дата звернення: 14.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Братасюк, Марія, and Лілія Паращук. “ПРАВОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТА ЇЇ ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 6-13, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1624.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 494

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.