ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ КУЛЬЧИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЮРИСТ

Автор(и)

  • Микола Кравчук к.ю.н., доцент, доктор права УВУ, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, академік Академії політико-правових наук України, Заслужений юрист України

Ключові слова:

наукова школа професора Володимира Семеновича Кульчицького, вчений-юрист, незалежна, соборна, суверенна Українська держава, науковий наставник

Анотація

У статті висвітлені родинна спадщина та передумови формування особистості професора Володимира Семеновича Кульчицького в період здобуття початкової і середньої освіти, розкрито вплив різних факторів на його становлення як особистості у дитячі роки. Окреслені основні етапи наукового життя професора В. С. Кульчицького та його вклад у розвиток власної наукової школи, його наукові інтереси та практична розробка їх результатів. Розглянуто основні наукові здобутки та проведена оцінка його наукових послідовників. Подана характеристика його діяльності через призму оцінки особистого вкладу колегами по спільній роботі та аспірантами. Відображені його вклад у становлення та розвиток незалежної, соборної, суверенної Української держави та його державні нагороди за громадсько-політичну, виховну та наукову діяльність.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Попик В. І. Біографістика. URL. http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/biografistika-j-in/biografika/59-biografistika (дата звернення: 21.03.2023).

Захаркін С. Західноукраїнські персоналії в автобіографічному зібранні Миколи Плевака. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. С. 96-106. URL. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12854/06-Zakharkin.pdf?sequence=1 (дата звернення: 27.03.2023)

Бойко І. Й. Професор Володимир Семенович Кульчицький – корифей української історико-правової науки. Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 24-51.

Тищик Б. Й. Професор В. С. Кульчицький – видатний історик права України. Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С.12-24.

Петро Конашевич-Сагайдачний 1582 – 1622 рр. URL. https://www.museumsun.org/person/30/ (дата звернення: 21.03.2023)

Гетьман війська запорозького Марк Жмайло. URL. https://osvita.ua/vnz/reports/history/4041/ (дата звернення: 21.03.2023).

Лук’янюк В. Цей день в історії. 1686. Віденська кава Юрія Кульчицького. URL. https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=1686 (дата звернення: 21.03.2023).

Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 396 с.

Кульчицький В. С. До історії військового будівництва в Україні 1914–1993 рр. // Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. (Орг., структура, штати): Іст.-правове дослідження Івано-Франківськ-Коломия: Плай; Вік, 1997. С. 3–4.

Кульчицький В. С. Причини падіння Західноукраїнської Народної Республіки: матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю ЗУНР. Івано-Франківськ, 1993. С. 33-34.

Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: навч. посібн. Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. 400 с.

Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: навч. посібн. Львів: Світ, 1996. 296 с.

Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. З історії української державності. Львів : Світ, 1994. 88 с.

Кульчицький В. С. (у співавторстві) Історія держави і права України. Програма курсу для студентів 1 курсу денного і заочного навчання юридичного факультету. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1994. 16 с.; Кульчицький В. С. Історія держави і права України. Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1996. 16 с.; Кульчицький В. С. (у співав.) Історія держави і права України: плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1996. 12 с.

Кравчук М.В. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В.С.Кульчицького. Публічне право. 2011. №3. С.253-261.

Федущак-Паславська Г. М. Основні політико-правові ідеї Володимира Старосольского у «Das Majoritatsprinzip». Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С.186-195.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Кравчук, Микола. “ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ КУЛЬЧИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЮРИСТ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 14-20, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1625.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 97

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.