ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ТА ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ

Автор(и)

  • Тетяна Подковенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету
  • Арсен Романів студент юридичного факультету Західноукраїнського національного університету та історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

Ключові слова:

юридичний позитивізм, права людини, консерватизм, Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського, право власності, Нова Держава Антоніу де Олівейра Салазара, лузотропікалізм

Анотація

В статті розглянуто основні положення юридичного позитивізму та поняття прав людини з точки зору цього типу праворозуміння. Висвітлено схильність лібертарно-юридичного типу праворозуміння до «м’якої» версії юридичного позитивізму. Проаналізовано, що Конституція України, як і держава, ладна поєднувати позитивістський та юснатуралістичний підхід праворозуміння при формуванні законодавства, однак перевага надається юридичному позитивізму. Виявлено схильність політичних ідеологій до обрання одного з типів праворозуміння при формуванні законодавства в залежності від точки зору щодо ролі та сили держави, проте щодо консерватизму однозначної відповіді немає, тому у цьому випадку залежить від історичного розвитку ідеології (американська та європейська модель). Проаналізовано історичні приклади впливу юридичного позитивізму на правову політику держав, де правили консерватори (Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського та Португалія часів Антоніу де Олівейра Салазара).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Бен Шапіро. Як зруйнувати Америку за три прості кроки / пер з англ. Г. Шпак. Київ : Наш Формат, 2021. 240 с.

Грамота до всього українського народу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-18#Text (дата звернення: 22.04.2023).

Закони про тимчасовий державний устрій України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18#Text (дата звернення: 22.04.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.04.2023).

Левчук Н. В. Нормативізм і права людини. Право і суспільство. 2015. № 6. С. 32-37.

Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 576 с.

Савчин М. В. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 6. С. 111-120.

Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 / пер. з рос. Е. Соловей; упоряд. І. Гирич. Київ : Наш формат, 2017. 456 с.

Тоні Джадт. Після війни. Історія Європи від 1945 року / пер. з англ. К. Зарембо. 2-ге вид. Київ : Наш Формат, 2021 928 с.

Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін.; за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2009. 208 с.

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Владні засади права: філософсько-правове дослідження : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.12 / Одеська юридична академія. Одеса, 2017. 381 с.

Anderson, Warwick, Ricardo Roque, and Ricardo Ventura Santos (Eds.). Luso-tropicalism and its discontents: the making and unmaking of racial exceptionalism. Berghahn books, 2019.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Подковенко, Тетяна, and Арсен Романів. “ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ТА ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 21-26, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1626.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 701

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.