ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ АДВОКАТА В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

  • Олег Борщевський аспірант кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Я.Франка

Ключові слова:

адвокат, оподаткування, ставка податку, дохід, Україна, Республіка Польща

Анотація

Правове регулювання оподаткування доходу самозайнятих осіб в Україні проходить свій новий етап обговорення та встановлення. У цій тривалій дискусії виникають нові аргументи враховуючи виниклу пандемію та розпочату війну проти України.

Для підтримки суб’єктів господарювання український законодавець вдався до зменшення ставки податку для деяких категорій підприємців, котрі перебувають на спрощеній системі оподаткування. Для самозайнятих осіб, котрі сплачують податок з чистого прибутку за мінусом витрат, включено до витрат грошові кошти, що добровільно перераховуються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, військовим частинам, підрозділам.

Це підходи, які спряють підвищенню обороноздатності та створюють умови для підтримки підприємництва у період воєнного стану.

Разом з тим, залишається відкритим питання щодо створення сприятливих умов оподаткування для самозайнятих осіб, котрі своєю працею формують дохідну частину бюджету.

До групи самозайнятих осіб належать адвокати, котрі перебувають на загальній системі оподаткування і не можуть перейти на спрощену, оскільки діючим законодавством такого права не передбачено.

Адвокатура також діє в Республіці Польща, де адвокати так само як і в Україні, надають правову допомогу та забезпечують захист прав та представництво інтересів в суді. Але сьогодні адвокат в Польщі має право обирати систему оподаткування.

Правове регулювання оподаткування доходу адвоката та забезпечення права на вибір системи оподаткування має вплив на забезпечення гарантії незалежності адвокатури, її самоврядний розвиток.  

Тому, метою даної статті є проведення порівняльно-правової характеристики між підходами та правовим врегулювання оподаткування доходу адвоката в Україні та Республіці Польща, розкриття їх особливостей та здійснення аналізу законопроектів в Україні у даній сфері.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. №30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Податковий кодекс України, 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 5 липня 2012 року № 5076-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 27. Ст. 282. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення: 15.05.2023)

Лист Державної фіскальної служби України від 21.03.2017 року №3782/К/99-99-13-02-03-14. URL: https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71792.html (дата звернення: 20.05.2023)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність № 2200 від 02.10.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2200&skl=10 (дата звернення: 12.05.2023)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення порушення прав самозайнятих осіб) № 2200-1 від 16.10.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67088 (дата звернення: 20.05.2023)

Додаткова ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 910/7304/20 від 09.09.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99647708 (дата звернення: 20.05.2023)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 922/1747/19 від 08.10.2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84847689 (дата звернення: 20.05.2023)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 922/1749/19 від 17.10.2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85048243 (дата звернення: 15.05.2023)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 910/10935/20 від 01.02.2022 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102914128 (дата звернення: 15.05.2023)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (дата звернення: 14.05.2023)

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwocaturze, Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820160124/U/D198 20124Lj.pdf (дата звернення: 20.05.2023)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf (дата звернення: 20.05.2023)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU 19981440930/U/D19980930Lj.pdf (дата звернення: 20.05.2023)

Романюк А. Б. Окремі питання здійснення індивідуальної адвокатської діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 3 (6). С. 328–339.

Буханевич О. М. Сучасні моделі оподаткування доходів осіб, що провадять незалежну професійну діяльність. Київський часопис права. 2023. № 1. URL: http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/255/242 (дата звернення: 20.05.2023)

Джабурія О. О. Індивідуальна адвокатська діяльність як організаційна форма адвокатської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2019. Вип. 54. С. 197–201.

Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури України : дис. докт. юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2017. 487 с.

Bogumił Brzeziński. Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżnoścі. URL: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/monografie/ polskie-prawo-podatkowe-a-prawo-unijne-katalog-rozbieznosci-369374046 (дата звернення: 20.05.2023)

Agnieszka Olesińska. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – moda czy konieczność?. URL: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/3FECAE6069CD C23DC1257FB200458902/$File/Strony%20odDylematy%20reformy%20systemu%20podatkowego-13.pdf (дата звернення: 20.05.2023)

Adam Mariańskі. Polski Ład dla adwokatów – niejasne plusy, oczywiste minusy. URL: https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-poradnik-polski-lad-dla-adwokatow-32627.pdf (дата звернення: 13.05.2023)

Adam Mariański. Krótka historia opodatkowania dochodu. URL: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.01 (дата звернення: 12.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Борщевський, Олег. “ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ АДВОКАТА В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 33-40, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1628.

Схожі статті

1-10 з 63

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.