ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗІ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

Автор(и)

  • Ірина Боса аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ

Ключові слова:

публічне право, приватне право, критерії розподілу на приватне та публічне право, належні умови діяльності адвокатури, створення належних умов діяльності адвокатури

Анотація

У статті продемонстровано, що право є складним багаторівневим явищем, тому для його вивчення необхідно розглядати всі підсистеми, які входять до його складу.

Актуалізовано, що публічні правовідносини зі створення належних умов діяльності адвокатури мають велике значення в час, коли Україна бажає стати повноправним членом Європейського союзу. Тому діяльність адвокатури в Україні повинна бути гарантована державою, що відповідає європейським стандартам.

Набула подальшого розвитку теза про те, що розподіл права на публічне право та приватне право є тільки одним із видів поділу права. Зауважено, що право можна поділити на матеріальне і процесуальне, на галузі, підгалузі, інститути, норми права. Висвітлено, що комплексний підхід до розгляду будь-якого правового явища дає можливість більш глибоко та об’єктивно з’ясувати сутність та зміст його.

Продемонстровано, що є погляд відповідно до якого вважається недоречним розподіл права на приватне публічне. Розкрито, що більшість науковці притримуються необхідності розподілу на приватне та публічне право, хоча одностайного погляду на критерії розподілу немає. Розглянуто, що критеріями розподілу права на публічне й приватне є дві групи ознак: 1) внутрішні ознаки (інтерес, ініціатива захисту) та зовнішні ознаки (метод правового регулювання, суб’єктний склад, вид норм права).

Акцентовано, що адвокатура, не будучи державним органом, а самоврядною організацією здійснює важливу функцію, яка притаманна державі – забезпечує дотримання законності, усунення її порушень. Метою існування адвокатури як інституту професійного захисту та представництва є надання кваліфікованої правничої допомоги всім, хто її потребує.

Представлено, що належні умови діяльності адвокатури – це можливості адвокатури реалізовувати свої завдання по захисту прав людей, виступаючи самоврядною організацією, ефективно, кваліфіковано, з найкращим результатом досягнення поставленої мети. Наголошено, що створення державою належних умов діяльності адвокатури – це комплекс правових та організаційних заходів щодо формування та організації діяльності адвокатури як інституції, яка не будучі державним органом, виконує функції держави із захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія. Одеса: Юридична література, 2004. 328 с.

Бірюкова А. Г. Співвідношення приватного та публічного права: дуалістичний аспект. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 76-80.

Погребняк С. П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти). Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. № 12. С. 3-15.

Миколенко О.І. Поділ національного права на публічне і приватне право та його теоретичне і практичне значення. Правова держава. 2016. № 23. С. 58-64.

Дараганова Н.В. Головні критерії розмежування права на приватне та публічн

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Дихотомія «публічне право – приватне право» та деякі питання визначення структури національного права. Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 7-8.

Валах В.В., Клейменова С.М. Теоретичні та практичні проблеми приватного права: метод. рекомендації. Одеса, 2021. 34 с.

Банчук О.А. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні. Публічне право. 2011. № 2. С. 143-151.

Дутко А. О. Особливості юридичних конструкцій приватного та публічного права. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2013. № 2. С. 26-27. URL: http://www.pap.in.ua/2_2013/Dutko.pdf

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення: 01.06.2023)

Маркович Х. М. Адвокатура України як механізм захисту прав людини та громадянина: теоретико-правовий ракурс. Порівняльно аналітичне право. 2020. № 1. С. 45-47.

Аракелян М.Р. Правозахисна діяльність адвокатури: теоретико-правовий ракурс: монографія. Харків: Фенікс, 2018. 386 с.

Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури. Форум права. 2009. № 1. С. 429-433.

Словник української мови: в 11 томах. Том 5, 1974. 840 с.

Ізуїта П. О. Поняття належних та безпечних умов праці. Форум права. 2007. № 2. С. 70-74

Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2008. 209 с.

Штих Т. В. Права і обов’язки судді як суб’єкта трудового права. Форум права. 2009. № 3. С. 686-690

Соболь Є. Ю., Звенигородська О.В. Основні складові елементи адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини. Наукові записки. Серія: Право. 2022. Випуск 13. С. 70-74.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Боса, Ірина. “ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗІ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 41-46, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1629.

Схожі статті

1-10 з 837

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.