ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Євгенія Дуліба докторка юридичних наук, доцент, професорка кафедри конституційного права і галузевих дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування

Ключові слова:

військовослужбовці, правова допомога, безоплатна первинна правова допомога, безоплатна вторинна правова допомога

Анотація

З введенням воєнного стану, оголошенням проведення загальної мобілізації на території України, збільшенням чисельності військовослужбовців, виникло чимало правовий питань по мобілізації, військовому обліку, проходженні військово-лікарської комісії, проходженні служби, отриманні відпусток, звільненні, що і призвело до звернень військовослужбовців до центрів надання безоплатної правової допомоги та необхідності забезпечення доступу до якісної та кваліфікованої правової допомоги для військовослужбовців.

У статті розглядаються особливості надання безоплатної правової допомоги для військовослужбовців в умовах воєнного стану. Зазначено, що всі військовослужбовці  та члени їх сімей мають право отримати безоплатну первинну правову допомогу. Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати військовослужбовці, які є ветеранами війни, а також члени їх сімей, зокрема: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Виділено правові послуги, які можуть отримати військовослужбовці, а також основні питання, з якими військовослужбовці звертаються до суб’єктів надання безоплатної правової допомоги: питання контрактної служби, мобілізації; медичні питання, питання матеріально-соціального забезпечення; питання виплат, пільг та компенсацій; питання стосовно статусу учасника бойових дій; питання забезпечення земельними ділянками;  житлові питання, трудові питання, пенсійні питання. 

Зроблено висновок, що сьогодні одним з основних обов’язків держави є забезпечення реалізації права на отримання правової допомоги військовослужбовцями. Пріоритетним завданням для України і надалі залишається не лише формування дієвої політики у цій сфері, але й її впровадження.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24.02.2022 № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Про загальну мобілізацію: Указ Президента України від 24.02.2022 № 69/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2022#n2 (дата звернення: 20.05.2023)

Як змінювалася чисельність Збройних сил України. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/14/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalasya-chyselnist-zbrojnyx-syl-ukrayiny (дата звернення: 20.05.2023)

Медвідь Л. П. Права, свободи та обов’язки військовослужбовців в Україні: конституційно-правові аспекти: дис. … к.ю.н.: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2016. 249 с.

Шамрай Б. М. Гарантії прав та свобод військовослужбовців в Україні (конституційно-правовий аспект): дис. .. к.ю.н. (доктора філософії): 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2018. 238 с.

Коваль В. П. Адміністративно-правовий статус військовослужбовців в Україні в умовах правового режиму воєнного стану: дис. … доктор філософії: 081 – право (галузь знань – 08 Право) / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2021. 225 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»: Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (дата звернення: 20.05.2023)

Шрамко Ю. Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: актуальні питання законодавчого регулювання: автор. дис. … к.ю.н.: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 21 с.

Медвідь Л. П. Права, свободи та обов’язки військовослужбовців в Україні: конституційно-правові аспекти: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2016, 22 с.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 22.05.2023)

Безоплатна правова допомога 2021. URL: https://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/zvitbpd-2021.pdf (дата звернення: 22.05.2023)

Документи видавника (Верховна Рада України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main?find=2&dat=00000000&user=a&text=&textl=1&bool=and&org=1&typ=0&yer=0000&mon=00&day=00&dat_from=2022-02-24&dat_to=2023-01-01&datl=3&numl=2&num=&minjustl= 2&minjust= (дата звернення: 20.05.2023)

Документи видавника (Кабінет Міністрів України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main?find=2&dat=00000000&user=a&text=&textl=1&bool=and&org=2&typ=0&yer=0000&mon=00&day=00&dat_from=2022-02-24&dat_to=2023-01-01&datl=3&numl=2&num=&minjustl= 2&minjust= (дата звернення: 20.05.2023)

НААУ створила Центр координації волонтерської допомоги адвокатів військовослужбовцям. URL: https://unba.org.ua/news/7407-naau-stvorila-centr-koordinacii-volonters-koi-dopomogi-advokativ-vijs-kovosluzhbovcyam.html (дата звернення: 21.05.2023)

Про безоплатну правову допомогу: Закону України від 02.06.2011 № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 22.05.2023)

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text (дата звернення: 22.05.2023)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 24.03.2022 № 2153-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2153-20#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Безоплатна правова допомога для військовослужбовців. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/bezoplatna-pravova-dopomoga-dlya-viyskovoslujbovtsiv (дата звернення: 20.05.2023)

«WikiLegalAid» довідково-інформаційна платформа правових консультацій. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 22.05.2023)

Новий застосунок «Параюристи» — гарантована правова допомога та база знань для пошуку допомоги. URL: https://legalaid.gov.ua/novyny/novyj-zastosunok-parayurysty-garantovana-pravova-dopomoga-ta-baza-znan-dlya-poshuku-dopomogy/ (дата звернення: 22.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Дуліба, Євгенія. “ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 57-63, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1633.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 95

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.