ФОРМУВАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Марина Стефанчук доктор юридичних наук, професор, професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

прокуратура, прокурорський корпус, добір та підготовка прокурорів, стажування

Анотація

У статті висвітлено сучасні тенденції формування прокурорського корпусу в Україні, опосередковані змінами законодавства щодо добору та підготовки прокурорів. Встановлено, що однією із сучасних тенденцій формування прокурорського корпусу в Україні є спрощення процедури добору та підготовки прокурорів з метою забезпечення можливості для молодих спеціалістів після здобуття вищої юридичної освіти претендувати на посаду прокурора. Констатовано спірну переконливість цього аргументу, з огляду на відсутність такої можливості стосовно посад суддів, адвокатів, нотаріусів, що є виправданим, з урахуванням специфіки правничих професій.

Виокремлено переваги таких змін, а також потенційні ризики успішного досягнення мети удосконалення добору та підготовки прокурорів за новим законодавством, запропоновано нормативні шляхи уникнення таких ризиків.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Opinion No.12 (2009) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) and Opinion No.4 (2009) of the Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe «On the relations between Judges and Prosecutors in a democratic society». URL: https://rm.coe.int/16804504e7 (дата звернення: 10.06.2023)

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів: Закон України від 14.04.2022 р. № 2203-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2203-20 - n8 (дата звернення: 10.06.2023)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19 вересня 2019 року № 113- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text (дата звернення: 10.06.2023)

Проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії від 28.09.2017 р. № 7147. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613 (дата звернення: 10.06.2023)

Opinion No. 13 (2018) of the CCPE: Independence, accountability, and ethics of prosecutors. URL: https://rm.coe.int/opinion-13-ccpe-2018-2e-independence-accountability-and-ethics-of-pros/1680907e9d (дата звернення: 08.04.2023)

Opinion No.12 (2009) of the CCJE and Opinion No. 4 (2009) on the relations between Judges and Prosecutors in a democratic society (Bordeaux Declaration). URL: https://rm.coe.int/1680747391 (дата звернення: 10.06.2023)

Експертна оцінка проєкту Закону № 5158 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» і проєкту Закону № 5157 «Про внесення змін до розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» щодо окремих аспектів дії перехідних положень». URL: https://rm.coe.int/ukr-coe-expert-comments-dl5157-5158-completed/1680 a2c917 (дата звернення: 10.06.2023)

Подкопаєв C. В. Прокурори-стажисти: особливості правового статусу. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнар. наук. конф. (Хмельницький, 13 травня 2022 р.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 229-231.

Стефанчук М. Кадровий склад прокуратури в Україні: в пошуках оптимальних шляхів формування. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2021. Вип. 68. С. 246-252.

Правовий комітет ВР прагне змінити процедуру добору суддів – депутат. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3688464-pravovij-komitet-vr-pragne-zminiti-proceduru-doboru-suddiv-deputat.html (дата звернення: 10.06.2023)

Інформація про кількість вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в органах прокуратуриУкраїни (крім адміністративних) станом на 31 травня 2023року. URL: https://kdkp.gov.ua/news/declaration/375 (дата звернення: 10.06.2023)

Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія. Харків: Право, 2020. 1304 с.

Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора від 30.09.2021 р. № 309. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/nakazi-generalnogo-prokurora-z-osnovnih-napryamiv-prokurorskoyi-diyalnosti (дата звернення: 10.06.2023)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2019 р. у справі № 629/847/15-к. Провадження № 13-70кс19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86105184 (дата звернення: 10.06.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Стефанчук, Марина. “ФОРМУВАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 71-77, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1635.

Схожі статті

1-10 з 530

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.