ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ярослав Яковчук аспірант кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування

Ключові слова:

місцеві органи державної влади, виконавча влада, регіональна політика, військові адміністрації, відновлення регіонів, сталий розвиток регіонів

Анотація

У статті розглянуто особливості  формування та впровадження політики відновлення в регіонах України та роль місцевих органів державної влади у цьому процесі.

Проаналізовано особливості складання планів відновлення та розвитку й програми комплексного відновлення областей та м. Києва. При цьому значну увагу зосереджено на ролі військових адміністрацій як тимчасових органів державної влади. Зазначено, що основою під час формування та впровадження заходів відновлення регіонів має стати принцип «знизу вгору»,  децентралізований процес відбудови, що  є найкращим способом досягнення цілей сталого розвитку області.

Проаналізовано досвід України у відновленні східних областей, виділено актуальні проблеми, що не сприяли досягненню передбачених заходів, та запропоновано заходи щодо попередження таких наслідків під час формування політики відновлення, зокрема: під час формування планів та програми відновлення слід здійснити реальну оцінку стану негативних впливів та їх наслідків (збитків) на певний регіон, визначити пріоритети для забезпечення соціальної справедливості та добробуту населення,  сформувати перелік та зміст виключно першочергових заходів, що необхідно вжити для швидкого відновлення області та прискорення економічного розвитку.         

Зроблено висновок, що впровадження заходів по відновленню мають носити комплексний підхід,  здійснюватися на належному рівні координації між центральними та регіональними органами державної влади із впровадженням моніторингу та оцінювання прийнятих рішень, що дасть змогу забезпечити сталу політику і сталий розвиток України.  При цьому  запровадження першочергових заходів по відновленню напряму залежить від дій військової адміністрації та її взаємодії з центральними органами державної влади, з суб’єктами господарювання та громадським суспільством.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Іванов С. В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. Економіка України. 2019. № 1 (686). 72-89.

Купріянова А. О. Аналіз змін до законів України в умовах воєнного стану у сфері виконання судових рішень. Прогнозовані наслідки цих змін для економічного відновлення держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2022. № 10(56). С. 81-85. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10

Гришко В. І., Киричук Б. С. Євроінтеграція як запорука післявоєнного відновлення України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 30-36. https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.1.5

Хмарська І., Кучерява К., Клімова І. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство, № 42. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31

Кириленко О. В., Снєжкін Ю. Ф., Басок Б. І., Базєєв Є. Т. Енергетика України: ймовірні сценарії відновлення та розвитку. Вісник НАН України, 2022, № 9, 22–37. https://doi.org/10.15407/visn2022.09.022

Лісова Т. В. Правовий механізм відновлення земель: окремі аспекти. Актуальні проблеми держави і права. 2022, № 93, С. 20-29., https://doi.org/10.32837/apdp.v0i93.3310

Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2014. 448 с.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 (дата звернення: 10.05.2023)

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.05.2023)

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1026/102538/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 10.05.2023)

Cтратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/documents/49999 (дата звернення: 06.05.2023)

Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності: Закон України від 12 травня 2022 року № 2254-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2254-20#Text (дата звернення: 05.05.2023)

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури: постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій: Закон України від 09.07.2022 № 2389-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 04.05.2023)

Дуліба Є. Особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Актуальні проблеми правознавства. 2022. № 4. С. 46-55. DOI:10.35774/app2022.04.046

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.05.2023)

Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.05.2023)

Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них: постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1159. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Про затвердження плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1002-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80#n7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України: постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.05.2023)

Звіт про виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України за 2018 рік. URL: https://minre.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/43940750-7557-11e9-ac50-d7a53d5522f0.pdf (дата звернення: 10.05.2023)

Звіт про виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України за 2019 рік. URL: https://minre.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/7a7a8a70-9b33-11ea-a907-613681af3d32.pdf (дата звернення: 10.05.2023)

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 і від 13 грудня 2017р. № 1071: постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2023)

OECD. Rebuilding Ukraine by Reinforcing Regional and Municipal Governance, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 2022. https://doi.org/10.1787/63a6b479-en (дата звернення: 25.04.2023)

Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією: наказ Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22/ed20221231#n15 (дата звернення: 10.05.2023)

Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури: постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Відбудова України: принципи та політика. За редакцією Ю Городніченка, І. Сологуб, Б. Ведер ді Мауро. URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_ 0.pdf (дата звернення: 02.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Яковчук, Ярослав. “ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 78-86, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1636.

Схожі статті

1-10 з 274

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.