ВІДВІД СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Наталія Бачинська адвокат, викладач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету
  • Cергій Шумський студент юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

суддя, незалежність, неупередженість, відвід, самовідвід, клопотання, цивільний процес, справедливість

Анотація

Проаналізовано проблемні аспекти інституту відводу судді у цивільному процесуальному праві. Надано правову оцінку положень у чинних нормативних актах, розглянуті практичні приклади, що вказують на недоліки законодавчого регулювання відводу судді та запропоновані шляхи його удосконалення.

Суддівська діяльність є невід'ємною складовою справедливого та ефективного цивільного правосуддя. У цивільному процесі судді виконують ключову роль у забезпеченні дотримання прав та інтересів сторін, розглядають спірні питання, вирішують юридичні суперечки та приймають рішення, що мають суттєвий вплив на життя громадян та підприємств.

Правова важливість суддівської ролі у цивільному процесі не може бути недооцінена. Від них вимагається не тільки професійна компетентність та знання законодавства, але й нейтралітет, безперебійність та справедливість у вирішенні справ. Вони повинні розуміти складність ситуацій, проводити об'єктивний аналіз доказів, застосовувати відповідні правові норми та забезпечувати стабільність управління правосуддям.

У змісті роботи розглянуто інститут відводу судді у цивільному процесі. Відвід судді є важливим інструментом для забезпечення прозорості та довіри до судової системи, а також для впровадження принципу публічності в роботу суду. Наведена інформація підтверджує недосконалість цього правового інституту, оскільки як положення законодавства, так і практика вказує на вагому присутність суб’єктивних факторів при проведенні процесуальних дій щодо відводу судді. Оскільки такі дії ґрунтуються на внутрішньому переконанні, вони можуть істотно вплинути на справедливість кінцевого рішення. Проведено аналіз чинного вітчизняного законодавства. Розглянута позиція ЄСПЛ щодо цього інституту, де надається оцінка суб’єктивним критеріям, які визначають особисту упередженість судді в конкретній справі.

Запропоновані шляхи удосконалення цього інституту, зокрема шляхом порівняння із іноземним законодавством й наведення власних способів покращення проблемних аспектів.

 Дослідження ролі відвідування судді у цивільному процесі може внести вагомий внесок у розуміння судової практики та принципів правосуддя. Результати цієї роботи можуть бути корисними для практикуючих юристів, суддів, академічних дослідників та всіх зацікавлених осіб, які цікавляться проблематикою цивільного процесу та розвитком судової системи.

Аналіз ролі відводу судді в цивільному процесі надасть можливість краще розуміти значення суддівської діяльності та впливу, який вона має на громадян і суспільство в цілому.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» : Офіційний вебпортал парламенту України Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402 (дата звернення 18.04.2023)

Конституція України: Офіційний вебпортал парламенту України Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (дата звернення: 10.05.2023)

Рішення ЄСПЛ «Паунович проти Сербії» від 03.12.2019 №54574/07: ECHR: Ukrainian Aspect. URL: https://www.echr.com.ua/translation/sprava-paunovich-proti-serbi (дата звернення: 10.05.2023)

Ухвала Сквирського районного суду Київської області від 25.07.2019 у справі № 376/675/19: Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83321737 (дата звернення: 10.05.2023)

Цивільний кодекс України : Офіційний вебпортал парламенту України Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.05.2023)

Цивільний процес (загальна частина): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» / Факас І.Б., Борденюк О.В., Шелудяков Р.С., Чернівці, 2021.

Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний вебпортал парламенту України Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618 (дата звернення: 10.05.2023).

Черненко О. А. Відвід судді в господарському процесі : Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 89-93.

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Kodeks spółek handlowych URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 10.05.2023).

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 10.05.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Бачинська, Наталія, and Шумський Cергій. “ВІДВІД СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 87-91, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1637.

Схожі статті

1-10 з 120

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.