ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Владикін кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Олександра Грачова студентка III курсу факультету соціології і права Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова:

цивільний процес, цивільне судочинство, судовий прецедент, практика, Верховний Суд, судові рішення, аналогічні ситуації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостям застосування судового прецеденту у цивільному процесі України. Розглянуто загальнотеоретичне поняття судового прецеденту на підставі правових доктрин вітчизняних й зарубіжних науковців. Сформоване авторське тлумачення даного лексичного терміну і його основні ознаки.

У статті міститься аналіз визначення судового прецеденту у нормах законодавства- Цивільного процесуального кодексу України. Наголошено на важливості внесення змін до законодавства шляхом доповнення норми статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», статті 10 Цивільного процесуального кодексу України , в якій судовий прецедент буде розумітись як джерело право.

Авторами статті проаналізовано застосування судових прецедентів у спірних судових фабулах, касаційних оскарженнях. Досліджено, що позиції, зазначені та опубліковані у юридичних актах суду найвищої інстанції в Україні— Верховного Суду можуть бути застосовані судами першої та апеляційної інстанцій.  Зауважено, що важливим є прийняття окремої статті ЦПК України, на підставі якої буде вироблено алгоритм скасування Верховним Судом рішень судів першої і апеляційної інстанції через відсутність попередньої практики Верховного Суду у аналогічних за складом правовідносинах.

 Особливого акценту було приділено аналізу Постанові Верховного Суду по справі №711/17/19, яка містить доводи Верховного Суду щодо практичних аспектів скасування рішень нижчих судових ланок у зв’язку із відсутністю аналізу та посилань на аналогічні сформовані раніше судові фабули.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Рябченко Ю. Ю. Судовий прецедент і джерела цивільного процесуального права: проблеми та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 96–98.

Марченко А. А. Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України. Митна справа. 2013. № 5. С. 26–32.

Малишев Б. В. Судовий прецедент і стиль юридичного мислення. Проблеми філософії права: веб-сайт. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9671/16-Malyshev.pdf?sequence=1 (дата звернення: 01.03.2023).

A Dictionary of Law / [Edited by E. A. Martin]. Oxford, New York: Oxford Press, 1997. 515 p.

Kiralfy A.K.R.The English Legal System. London: Sweet and Maxwell, 1990. 342 p.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України 1402-VIII від 02 червня 2016 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 27.03.2023).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України №1618-IV від 18 березня 2004 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення:02.03.2023).

Попов О. І. Принцип правової визначеності та його реалізація у цивільному судочинстві. Liber Amicorum. Харків. 2020. С. 1127-1136/

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2022 року по справі №760/17232/20-ц. Постанова. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 104635312 (дата звернення: 28.03.2023).

Про міжнародне приватне право: Закон України №2709-IV від 23 червня 2005 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text (дата звернення: 28.03.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 травня 2020 року по справі №711/17/19. Постанова. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/ 89509134 (дата звернення: 29.03.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 травня 2022 року по справі № 308/9708/19. Постанова. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 104086064 (дата звернення: 29.03.2023).

Постанова Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 12 травня 2022 року по справі №635/6172/17. Постанова. URL: https://ips.ligazakon.net/document/C022534 (дата звернення : 29.03.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Владикін, Олександр, and Олександра Грачова. “ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 97-103, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1639.

Схожі статті

1-10 з 235

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.