ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • Марина Глух кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного права Державного податкового університету
  • Олена Бойко-Слобожан кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Державного податкового університету

Ключові слова:

альтернативні системи оподаткування, юридична особа, єдиний податок, система оподаткування, податкова звітність, спрощена система оподаткування, податки

Анотація

Проаналізовано вітчизняні дослідження представників науки фінансового права щодо визначення основних підходів до розуміння фінансово-правової категорії «альтернативні системи оподаткування». Досліджено особливості застосування альтернативних систем оподаткування у країнах світу та виявлено особливості спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб в Україні. Розглянуто порядок застосування альтернативної системи оподаткування у провідних країнах світу: Великобританії, Польщі, Італії, Франції, Нідерландах, Швеції. Визначено, що в окремих країнах Європейського Союзу поширення отримали інші податкові стимули для підтримки підприємств, зокрема звільнення певних підприємств від зобов'язання з подання фінансової звітності, введення спрощених систем бухгалтерського обліку та звітності тощо. Підсумовано, що вдосконалити альтернативні системи оподаткування юридичних осіб в Україні можливо також шляхом розширення критеріїв, за якими підприємства можуть бути кваліфіковані для участі в спрощеній системі оподаткування, зниження податкових ставок для підприємств, які перебувають у спрощеній системі оподаткування, покращення процедури подання звітності та сплати податків для підприємств, що використовують спрощену систему, посилення підтримки та консультування з питань оподаткування для підприємств.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування: монографія. Харків: ХДЕУ-Торнадо, 2003. 517 с.

Слатвінська М. О. Альтернативні системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва : автореф. дис... к.е.н.: 08.00.08. Київ, 2011. 23 с.

Коротун В. І. Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5(1). С. 32-36.

Пунда О. О. Альтернативні системи оподаткування: ефективність їх застосування та нормативно-правової трансформації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №12. С.309-312.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 року №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 08.06.2023).

Коваль Л. П. Використання зарубіжного досвіду оподаткування в системі фінансової підтримки розвитку державного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 19, 2017. С.402-405.

Мединська Т. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління. 2014. Вип. 30. С. 231-244.

Лозовецька Я. Спрощені системи оподаткування в Україні та світі: загальна характеристика та тенденції розвитку. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/29014/1/entities.pdf (дата звернення: 08.06.2023).

Поліщук О. В. Оподаткування малого бізнесу у провідних країнах світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.:Економічні науки. 2014. Вип. 7(1). С. 133-136.

Полюхович В. М., Долженко В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу у зарубіжних країнах. URL: https://core.ac.uk/reader/197271880 (дата звернення: 08.06.2023).

Панасюк О. В. Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні. Ефективна економіка. 2015. №5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_15 (дата звернення: 08.06.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Глух, Марина, and Олена Бойко-Слобожан. “ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 113-9, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1641.

Схожі статті

1-10 з 230

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.