ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Петро Декайло старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету
  • Володимир Бабій студент юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

неповнолітня особа, дитина, кримінальне правопорушення, кримінальне провадження, принцип забезпечення найкращих інтересів дитини, непряма дискримінація, вік, ювенальна юстиція, прокурор, слідчий, суд

Анотація

Проведено детальний аналіз положень закріплених в КПК України стосовно кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб.  Визначено ряд процесуальних помилок при здійсненні такого провадження та запропоновано різноманітні шляхи для уникнення від їх подальшого вчинення суб’єктами кримінального провадження на практиці. Зокрема детально досліджено питання їх порушення саме стороною обвинувачення: прокурором, слідчим та оперативно-уповноваженими працівниками. Досліджено думки різноманітних вчених, як українських, так і зарубіжних стосовно найбільш проблемних та власне дискусивних питань щодо процесуальних нюансів та специфічних особливостей проведення кримінального провадження щодо неповнолітньої особи. На основі цього, в даній статті було висвітлено ряд позицій щодо покращення чинного кримінально-процесуального законодавства з єдиною метою, у всіх випадках: підвищення рівня захисту та забезпечення прав, свобод, а також законних інтересів людини, насамперед, дитини, які власне, передбачені як Конституцією України, так і Кримінально процесуальним кодексом України від 2012-го року.

Виокремлення із загального кримінального провадження в окреме – провадження для розслідування виключної категорії справ, де власне фігурують діти, є надзвичайно прогресивним кроком для українського законодавства. Оскільки законодавець, таким чином бажає створити найкращі умови для визначення, як усіх необхідних для справедливого вирішення ситуації, обставин самого кримінального правопорушення, так і уникнути негативного впливу на психічне здоров’я неповнолітнього. Досягнення цього балансу є надзвичайно важливим кроком на шляху становлення України, як дійсно демократичної, соціальної та правової держави. Країни, яка прагне до світлого європейського майбутнього, засвоївши при цьому досвід гіркого радянського. 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 06.02.2023).

Кримінально процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. Дата оновлення: 05.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 06.02.2023).

Булдакова К. Е. Застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Право та державне управління. Кримінальний процес та криміналістика. Київ, 2022. Вип. № 3. С.116–121.

Горошко В. В. Інститут кримінального провадження щодо неповнолітніх як вимога демократичної держави. Південноукраїнський правничий часопис. Організаційно-правові аспекти досудового слідства. Одеса, 2022. Вип. № 1-2. С. 257–261.

Заворіна О. П. Деякі особливості порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх. Процесуальне та технічно-криміналістичне забезпечення досудового розслідування. Харків, 2019. С. 225–227.

Колмиков В. В. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «магістра» за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Київ, 2020. 94 с.

Максименко О. В. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх в умовах воєнного стану в Україні. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану: матеріали наук.-теорет. конф. (м. Київ, 26 трав. 2022 р.). Київ, 2022. С. 77–78.

Мерімеріна І. Реалізація повноважень прокурора під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб. Підприємництво, господарство і право. Кримінальний процес. Київ, 2021. №5. С. 228–234.

Савченко А. В., Бабой А. М. Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх. Журнал наукових студентських праць «Управління, адміністрування та право: проблеми, тенденції, досягнення». Вінниця, 2021. Вип. № 4. С. 411–416.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Декайло, Петро, and Володимир Бабій. “ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 167-74, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1649.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 433

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.