ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Андрій Дзюрбель старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету
  • Петро Декайло старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету
  • Вікторія Ярмусь студентка юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

неповнолітній, досудове розслідування, предмет доказування, слідчі розшукові дії, негласні слідчі розшукові дії, процесуальні гарантії неповнолітнього, допит неповнолітнього, заходи забезпечення кримінального провадження

Анотація

          У статті представлено результати дослідження процесуальних особливостей, що виникають в ході проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Досліджено норми законодавства в даній галузі, а також думки науковців.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конвенція про права дитини: Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 02.03.2023).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 10.02.2023 р.).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. №4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 15.02.2023).

Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2013 р. № 223–1134/0/4–13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text (дата звернення 02.03.2023).

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України №575 від 07.07.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text (дата звернення 02.03.2023).

Заворіна О.П. Особливості органів досудового розслідування з оперативними підрозділами національної поліції в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 2 (90). С. 228-238.

Князєв С. М. Взаємодія слідчого зі співробітником оперативного підрозділу у кримінальному провадженні. Підприємство, господарство і право. Вип. 11. 2019. С. 295-301.

Колмиков В.В. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. «Правоохоронна діяльність», Національний авіаційний університет. Київ, 2020. 94 с.

Максименко О.В. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх в умовах воєнного статусу України. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. 2022. С. 77-78.

Романюк В.В. Процесуальний аспект вивчення особи неповнолітнього у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 2 (86). С. 146-156.

Рябченко К.С. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. 224 с.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Дзюрбель, Андрій, et al. “ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 175-81, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1650.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 371

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.