ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ГРАБЕЖІВ І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Роман Олійничук кандидат юридичних наук, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету
  • Валерій Канюка кандидат юридичних наук, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

грабежі та розбійні напади, вчинення грабежів і розбійних нападів, кримінальне правопорушення, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розслідуванні грабежів і розбійних нападів, досудове розслідування

Анотація

Розглянуто характерні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій  при розслідуванні грабежів і розбійних нападів, вчинених в умовах воєнного стану. Проаналізовано погляди науковців на категорії, які стосуються особливостей використання та проведення негласних слідчих (розшукових) дій  при розслідуванні грабежів і розбійних нападів, вчинених в умовах воєнного стану. Обґрунтовано важливість правильного планування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій службових осіб правоохоронних органів для успішного розкриття грабежів і розбійних нападів, вчинених в умовах воєнного стану. Ідентифіковано особливості проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні грабежів і розбійних нападів, вчинених в умовах воєнного стану та зроблено відповідні авторські висновки.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Кримінальний кодекс України: станом на 03.06.2020 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 04.11.2022).

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 06.11.2022).

Грібов М. Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 23-28.

Глібко В. М. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 156-165.

Юрченко О. В. Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 2(3). С. 313-317.

Толпиго Д. М. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: концептуальні засади. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. 2019. № 2. С. 28-34.

Коваль А. А. Напрямки удосконалення механізму забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. 2019. № 5. С. 23-27.

Помаз Я. О. Значення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 346-348.

Ковальова О. В. Засоби інформаційного забезпечення під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. 2022. № 1. С. 30–39.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.11.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України № 389-VIII від 12. 05. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 14.11.2022).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Олійничук, Роман, and Валерій Канюка. “ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ГРАБЕЖІВ І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 188-92, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1652.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 858

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.