ТИПОВА СЛІДОВА КАРТИНА В ОКРЕМИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ТА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНАХ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Автор(и)

  • Юрій Пілюков кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету, провідний фахівець Тернопільського НДЕКЦ МВС України

Ключові слова:

криміналістична характеристика злочинів, слідова картина, особа неповнолітнього злочинця, особа потерпілого, спосіб вчинення злочину, місце, час вчинення злочину

Анотація

Висвітлено особливості типових слідів, які утворюється при вчиненні неповнолітніми окремих насильницьких та корисливо-насильницьких злочинів. Досліджено вплив психофізіологічних властивостей особи неповнолітнього злочинця, способів вчинення, предметів злочинного посягання та інших обставин на типову слідову картину в окремих насильницьких та корисливо-насильницьких злочинах. Обґрунтовано значення слідової картини у розслідуванні окремих насильницьких та корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Кримінальний кодекс України: станом на 28.04.2023 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 04.06.2023).

Салтевський М.В. Криміналістика : підручник : в 2 т. Xарків : Основа, 1999. Т. 1. 416 с.

Коновалова В.О. Вбивство: мистецтво розслідування : монографія. Київ : Факт, 2001. 311 с

Погорецький М.А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2011. № 1 (3). С. 1–53. URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pmappp.pdf. (дата звернення: 01.06.2023)

Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 320 с.

Криминология ХХ век / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб. Юридический центр Пресс, 2000. 554 с.

Антощук А., Атаманчук В., Комаринська Ю., Курилін І., Міровська А., Патик Л. та ін. (б.р.). Особливості розслідування окремих видів злочинів : мультимедійний навчальний посібник / НАВС. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/orovz/lections/lection9.html (дата звернення: 01.06.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Пілюков, Юрій. “ТИПОВА СЛІДОВА КАРТИНА В ОКРЕМИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ТА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНАХ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 193-7, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1653.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 284

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.