ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ОСОБИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВА

Автор(и)

  • Володимир Гевко аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, суддя Господарського суду Тернопільської області

Ключові слова:

порушення суб’єктивних цивільних прав, порушення корпоративних прав, захист корпоративних прав, спосіб захисту, ефективний спосіб захисту корпоративних прав

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання порушення суб’єктивних  корпоративних прав особи як підстави для захисту порушеного права .

У даній статті автором робиться спроба розкрити зміст поняття  «порушення» корпоративних прав, визначити його характерні ознаки, особливості ефективного захисту порушених корпоративних прав особи.

Автором були опрацьовані наявні наукові характеристики вказаного поняття та його ознак. А також, здійснено аналіз судової практики з питань особливостей порушення  корпоративних прав особи та їх захисту.

В результаті дослідження сформовано ряд характерних рис, які притаманні саме порушенню корпоративних прав особи. Та проаналізовано специфічні вимоги до способів захисту порушених корпоративних прав, які мають місце у судовій практиці.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/efektyvnyj (дата звернення: 20.05.2023)

Гевко В. Ефективні способи захисту порушених, невизнаних або оспорюваних корпоративних прав та інтересів особи у суді. Юридична Україна. 2021. № 12. C. 39-51.

Цивільне право (частина загальна). Курс лекцій: навч. посіб. /за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. 448 с.

Цивільний кодекс України: науково – практичний коментар / За заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2004. 704 с.

Цивільний кодекс України: науково – практичний коментар. Т.1.: Загальні положення. Особи / за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. 928 с.

Господарський процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 20.05.2023)

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 23.05.2023)

Огляд за результатами вивчення практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав Верховним Судом. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://supreme.court.gov. ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_korpor_spor_2021.pdf (дата звернення: 24.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Гевко, Володимир. “ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ОСОБИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 214-7, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1656.

Схожі статті

1-10 з 600

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.