МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

спір, альтернативні способи вирішення спорів, медіація, медіатор, сторони

Анотація

Сучасні євроінтеграційні процеси зумовлюють пошук альтернативних способів вирішення спорів, одним із яких є медіація.

У статті досліджено поняття медіації як альтернативного способу вирішення цивільно-правових спорів, визначено її ознаки. Охарактеризовано принципи здійснення медіації: добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

При написанні статті проаналізовано доктринальні та нормативні положення з даної проблематики. Зроблено висновок, що медіація є альтернативним способом вирішення цивільно-правового спору, який спрямований на досягнення взаємоприйнятного рішення за взаємоузгодженою волею сторін за участю незалежної та неупередженої особи (медіатора).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Валентина Слома, Західноукраїнський національний університет

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Кармаза О. О., Федоренко Т. В., Позов Д. А. Медіація як альтернативний механізм урегулювання спорів і конфліктів: проблеми в розкритті змісту термінів, використаних у законі. Часопис Київського університету права. 2022. № 2-4. С. 73-77.

Запара С. І. Поняття медіації та особливості її становлення в Україні та світі. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 3. С. 83-85. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/3_2015.pdf (дата звернення: 20.11.2023)

Подковенко Т. О. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 1 (17). С. 11-16.

Шишка Н. В. Поняття «медіація» як альтернативна форма вирішення спорів: до проблеми праворозуміння. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 297-301. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2021/74.pdf (дата звернення: 20.11.2023)

Поліщук М. Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2017. 18 с.

Логвиненко М., Кордунян І. Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України. Теорія та практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. С. 100-108.

Директива 2008/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року З певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 20.11.2023)

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 20.11.2023)

Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових відносинах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Вип. 35. Ч. 1. Т. 1. С. 130-133.

Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5. С. 55-58.

Сулейманова С. Р. Основні принципи медіації. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/15120/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%A0..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 20.11.2023)

Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 10. С. 86-92.

Іванов О. О. Поняття, види та характерні риси медіації як соціально-правового явища. Морська безпека та оборона. 2023. № 1. С. 16-20.

Стародубов І. Переваги застосування медіації у сфері інтелектуальної власності. URL: https://blog.liga.net/user/istarodubov/article/24739 (дата звернення: 20.11.2023)

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Слома, Валентина. “МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 89-93, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 134

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.