ДОСВІД ФРАНЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, інституційне забезпечення, урядові гарантії, квазі-приватні суб’єкти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню існуючої в Україні проблеми інституційного функціонування державно-приватного партнерства (далі ДПП), відсутності ДПП механізмів із квазі-приватними суб’єктами, такими як співтовариства змішаної економіки (SEM) або квазі-публічні підприємства (SAEMES) та відсутності єдиного органу у сфері ДПП.

Для підтвердження існування проблематики у сфері низької популярності механізму ДПП автор наводить статистику щорічної реалізації проєктів в Україні та інших державах, таких як Велика Британія та Франція. Наводячи дані цифри, автор згадує про проблематику невизначеності українського підходу щодо слідування досвіду англо-саксонської чи романо-германської правової системи.

Окрім цього, у статті наголошено на відсутності врегульованого механізму забезпечення ДПП проєктів урядовими гарантіями та відсутності можливості відшкодування інвестицій приватного партнера при зміні договору за ініціативою державного партнера. 

Автор пропонує застосувати досвід Франції та впровадити механізми державно-приватного партнерства із квазі-публічними підприємствами на прикладі облаштування інфраструктури у Парижі для налагодження системи паркування. Також автор бере за основу досвід у Каннах, де ДПП із квазі-публічними суб’єктами було застосовано для покращення роботи музею. При цьому, наголошується, що варто і врахувати уроки, які засвоїла Франція при впровадженні ДПП із квазі-публічними суб’єктами, такі як необхідність посилення кадрів, які спеціалізуються на контрактних ДПП зобов’язаннях, необхідність визначення нової моделі підходу до платежів приватному партнеру, а саме регулярного надання платежів та субсидій приватному партнеру.

Відсутність урядових гарантій для забезпечення ширшої реалізації проєктів у сфері державно-приватного партнерства також пропонується для вирішення шляхом ухвалення додаткових підзаконних актів. Окрему увагу звернено автором на існування у Франції сервісного органу у ДПП сфері – MAPPP. Автор наголошує, що попри те, що даний орган має численні функції у Франції, в Україні такий орган міг би стати єдиним «сервісним» ДПП органом.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Сергій Банах

    професор, декан юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Посилання

Стан здійснення ДПП в Україні. Показники Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDpp VUkraini&isSpecial=true (дата звернення: 03.01.2024)

Market Update – 2022. Review of the European public-private partnership market in 2022. (Стан ринку – 2022. Огляд європейського ринку державно-приватного партнерства у 2022 році). URL: https://www.eib.org/en/publications/20230009-market-update-2022 (дата звернення: 03.01.2024)

Струкова В. Д. Адміністративно-правове регулювання публічно-приватного партнерства в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.01. Київ, НАВСУ, 2016. 158 с

Про державно-приватне партнерство. Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. №40. ст. 524. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення: 05.01.2024)

Public-private partnerships for infrastructure at the subnational level of government: Opportunities and challenges in France. Chapter 2 (Державно-приватне партнерство для інфраструктури на суб-національному рівні управління: можливості та виклики у Франції. Розділ 2). URL: oecd-ilibrary.org (дата звернення: 04.01.2024)

A general introduction to public and private partnerships in France (Загальний вступ до державно-приватного партнерства у Франції). URL: A general introduction to public-private partnerships in France – Lexology (дата звернення: 03.01.2024)

Слободянюк Н. О. Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері. Економічна наука . 2016. Вип. 13. С. 49-53.

PPP Units and Related Institutional Framework: France. (Підрозділи ДПП та відповідна інституційна структура: Франція). URL: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_france_ppp_unit_and_related_institutional_framework_en.pdf (дата звернення: 03.01.2024)

Бойчук Т., Новікова І. Що змінилося після прийняття закону про концесії? Юридична Газета. Юридична Газета. 2020. 1 (707). URL: yur-gazeta.com (дата звернення: 06.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Банах, Сергій. “ДОСВІД ФРАНЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 33-39, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 300

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.